Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Felaktigheter om redovisning rörande flygplatsens kostnader

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Kommentar på Matilda Molanders ledare, "Rösta för att lägga ner Västerås flygplats i kväll", VLT den 3 september.

I dagens VLT redovisar Matilda Molander ledarredaktionens analys om Västerås flygplats vara eller inte vara. I många avseenden en välskriven analys dock med nedläggningsfokus för ögonen i de slutsatser som dras om huruvida de båda sidornas argument stämmer eller ej.

En stor och betydelsefull brist i redaktionens redovisning är fakta om hur och i vilken omfattning flygplatsens underskott drabbar skattebetalarna i Västerås. Jag och flera opinionspolitiker har, vid ett flertal tillfällen, påpekat felaktigheter i den redovisning S, L och MP retoriskt fört fram just rörande flygplatsens kostnader. De 23,6 miljoner kronor som var flygplatsbolagets underskott för 2019 är inte 23,6 miljoner utan i själva verket cirka 18,6 miljoner kronor eftersom man täcker underskottet med överskott från andra verksamheters överskott i samma koncern. Där bidrar underskottet till cirka 5 miljoner kronor i minskad bolagsskatt.

Annons

Annons

Matilda Molander och hennes kolleger på ledarredaktionen har också, precis som S, L och MP, utelämnat omständigheten att den flygrelaterade verksamheten vid flygplatsen genererar skatteintäkter genom de över 200 arbetstillfällen som finns inom dessa verksamheter. Enligt den utredning som legat till grund för majoritetens beslut om nedläggning redovisas dessa årliga intäkter för staden med cirka 22 miljoner kronor år 2016 och dessutom cirka 15 miljoner kronor till regionen. För 2019 torde skatteintäkterna varit högre och i vart fall väl täckt de underskott som påstås vara det primära skälet till att flygplatsen ska läggas ner.

I den mån man svarat på den här invändningen har S, L och MP hävdat man inte kan se saken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom de som förlorar sina jobb i samband med nedläggningen troligen snart kommer i arbete igen och därmed också betalar skatt. Häri ligger den största tankegrodan eftersom det inte i första hand handlar om personerna utan om de flygrelaterade arbetstillfällena. Läggs flygplatsen ner försvinner alltså dessa skatteintäkter för all framtid eftersom de flyttas ut från Västerås och regionen. Att de som blir arbetslösa åter kommer i arbete och betalar skatt hjälper inte intäkterna från de förlorade arbetstillfällena. De är och förblir förlorade så länge förutsättningarna för den verksamheten inte finns i Västerås.

Annons

Hans Johnson

Svar direkt!

Debattskribenten har ett intressant resonemang kring hur förluster i kommunalt ägda företag kan minska bolagsskatten och därmed kostnaderna för västeråsarna. Ett sätt för kommunen att minska kostnaden för västeråsarna ännu mer är dock att lägga ner flygplatsen och i stället låta något annat kommunalt företag gå med underskott. På det sättet minskar både kostnaden för underskottet och bolagsskatten – om det nu är eftersträvansvärt att kommunala verksamheter medvetet går med underskott för att undkomma skatt.

Annons

I sitt fortsatta resonemang kring skatter så har skribenten givetvis rätt i att flygplatsen genererar skatteintäkter som försvinner när den läggs ner. En nedläggning innebär dock också att mark frigörs för andra verksamheter som kan inbringa skatteintäkter, vilket också måste tas med i beräkningen.

Matilda Molander

Politisk redaktör

Vestmanlands Läns Tidning

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan