Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Historisk satsning för att säkra äldreomsorgen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Centerpartiet arbetar för ett Sverige som håller ihop där människor får den vård, skola och omsorg de behöver oavsett var man bor. Centerpartiet har därför tillsammans med Liberalerna och regeringen skjutit till 20 miljarder till kommuner och regioner 2021.

I detta ingår en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen, där kommunerna får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021, vilket tillsammans med de tidigare presenterade satsningarna innebär att äldreomsorgen totalt tillförs 7,4 miljarder extra 2021.

För Västerås del innebär det 49 miljoner för äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Annons

Annons

För trots hårt arbete från vårdgivare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som tar hand om äldre varje dag, så håller vårt äldrevårdssystem inte den nivå som vi önskar och förväntar oss. Pandemin har tydligt visat vilka brister som finns. Äldreomsorgslyftet som säkrar rätt kompetens inom äldreomsorgen behövs verkligen. Men det behövs också generellt mer resurser för att personalen ska ha rätt utrustning, en bra arbetsmiljö och kunna trivas på jobbet. För Västerås del innebär satsningen som presenterades nu i september ytterligare 59 miljoner vikta till äldreomsorgen för just detta.

I en kommun som växer ökar även behoven av äldreboenden och särskilda boenden. Då är det viktigt att vi bygger mer för att klara efterfrågan. För många äldre är det viktigt att få bo kvar i sin hembygd. Vi vill se olika typer av boenden för äldre såväl inne i Västerås centralort som i de mindre orterna på landsbygden. Det finns i Tillberga och Dingtuna och behöver byggas i andra delar.

Centerpartiet vill se en ny typ av trygghetsboende, ett mellanboende för pigga seniorer som vill ha ökad trygghet och gemenskap. Boendet ska erbjuda trygghet, gemenskap, integritet och fest.

Vi vill öka tryggheten för äldre genom mer modern välfärdsteknik, ökad personaltäthet och fortbildning av personalen.

Annons

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vilken hemtjänstutförare som kommer hem och utför omvårdnadsuppgifter och städar. Valmöjligheten ska finnas oavsett var i kommunen du bor. Det innebär att ersättningen till den som ger tjänsten måste vara högre på landsbygden. Kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjlighet att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen.

Annons

Vi vill öka tryggheten för äldre genom mer modern välfärdsteknik, ökad personaltäthet och fortbildning av personalen. Äldreomsorgen har stora rekryteringsbehov och är beroende av arbetskraft. Därför är beskedet från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om dessa historiskt stora satsningar mycket välkomna till oss i Västerås.

Anders W Jonsson (C)

sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Indi Persson (C)

ledamot äldrenämnden Västerås

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan