Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ett sunt beslut att lägga ner Västerås flygplats

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

För alla som har satt sig in i alla turer om Västerås flygplats så borde det vara självklart att lägga ner. Alla borde inse det omöjliga i att krampaktigt ruska liv i en redan stendöd patient. Det som jag just nu är mest kritiskt till, är att det under så många årtionden fått fortsätta in absurdum, utan redovisade faktaunderlag. Detta trots alla utredningar av så kallade experter på området.

För mig är det tre huvudskäl till varför Västerås flygplats aldrig kan leva vidare som flygplats:

- Inget tillräckligt stort potentiellt passagerarunderlag finns för flygplatsen.

- Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes (i dag endast tre ynka resmål).

- Inget flyg till ett enda flygnav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen.

Annons

Jag har skrivit mycket om Västerås flygplats under åren och dess sjukdomstillstånd. Flygplatsen har varit nära döden många gånger, men överlevt med hjälp av politisk okunniga och mindre kompetenta flygplatsledningar och styrelsefolk, som kommit och gått. Vi får se om det denna gång blir det definitiva beslutet om att ge flygplatsen aktiv dödshjälp och därmed avsluta lidandet.

Annons

Under alla år sedan Västerås kommun ansvarat för driften av flygplatsen, har inte ett enda år varit annat än stora förlustsiffror som redovisats. I dag, 2020, är de ansamlade förlusterna räknade till mer än 500 miljoner kronor, kanske snarare 700–800 miljoner, eller vem vet kanske miljardbelopp.

De flygbolag som lockats till Västerås flygplats och försökt med reguljär trafik, har alla blivit kortlivade.

Men sett till de samlade förlusterna på hundratals miljoner kronor så är nog ändå de största förlusterna för de potentiella resenärerna, som inte getts möjlighet att använda flygplatsen till vad den borde vara ämnad för. Nämligen att resenärerna själv fritt kan välja sin destination vart de vill flyga ut i världen.

De flygbolag som lockats till Västerås flygplats och försökt med reguljär trafik, har alla blivit kortlivade.

Det bolag som varit mest uthålligt är SAS med en reguljär linje till Köpenhamn, men det var på den gamla goda tiden. Den tiden får nog anses vara förbi av flera skäl, bland annat för att både flygandet och resandet kommer att förändras mycket i framtiden.

Det finns heller ingenting som i dag antyder att Västerås inom överskådlig framtid kommer att ha en större tillväxt av stora livskraftiga företag med fokus på internationella marknader och som dessutom har behov av flygdestinationer runt om i världen.

Annons

Annons

Det vore därför tacknämligt om de politiska partierna som motsätter sig en nedläggning av flygplatsen i stället för att beklaga sig inför nedläggningen, arbetar för ett näringsliv som genererar reella och hållbara jobb över tid. Om jag får fortsätta att önska så vill jag gärna se företag med tyngdpunkt på internationella affärer.

Jag har skrivit många artiklar om flygplatsens absoluta oberättigade till överlevnad så länge den inte kan användas som jag hävdar bör vara huvudskälet med en flygplats, nämligen att kunna flyga till och från den.

Jag måste köpa vingar för pengarna om jag bor i Västerås och ska flyga – det var en artikel jag skrev den 5 maj 2014 och detta gäller självklart även i dag, september månad 2020.

Jag menar att det är lika utopiskt att västeråsarna ska bli behagade med egna vingar som att man ska kunna flyga med reguljärflyg till och från Västerås inom Sverige eller ut i världen.

Eftersom jag inte fått några som helst tecken på att bli berikade med egna vingar, inte ens med några små tecken, så har jag insett att jag aldrig kommer att kunna flyga ut i världen från Västerås.

Kjell Strandberg

Global tillväxtentreprenör

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan