Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Samhällsnyttan kompenserar inte kostnaderna

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi står upp för att vi prioriterar välfärden framför flygplatsen och ser fram emot att få tala med er västeråsare om detta under perioden som leder fram till folkomröstningen.

Bild: Arkivbild

Annons

I december kommer Västerås kommunfullmäktige med stor sannolikhet att fatta beslut om att en kommunal folkomröstning om avvecklingen av Nya Västerås Flygplats AB ska hållas. Vi tre företrädare för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet välkomnar den debatt som kommer att föregå folkomröstningen, och vill på detta sätt klargöra vår fortsatt gemensamma hållning i frågan.

Den 10 mars i år presenterade Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett historiskt besked. Flygplatsen skulle avvecklas på ett strukturerat sätt och alla de miljoner kronor, en halv miljard sedan millennieskiftet, som genom åren rullat till flygplatsen skulle i stället riktas mot angelägna satsningar inom vård, skola och omsorg.

Annons

Skälen till att göra detta är många, men det som i första hand förenar våra tre partier är uppfattningen att samhällsnyttan i att ha en kommunal flygplats inte på långa vägar kompenserar för kostnaderna.

Annons

De årliga underskotten har pendlat mellan 23,6 och 64 miljoner kronor, motsvarande hundratals kronor för varje passagerare som lättat mot varmare breddgrader med så kallat ”lågprisflyg”.

Framtiden för flygplatsbolaget ser heller inte speciellt ljus ut eftersom bolaget självt inom bara några år prognostiserar underskott som är dubbelt så stora som det mål som kommunstyrelsen, inklusive bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna, enats om.

Det finns de som med stor envishet vill göra gällande att de stora underskotten går att motivera genom flygplatsens samhällsnytta, inte minst med utgångspunkt i dess roll utifrån nationell beredskap. Detta ter sig mycket märkligt då Trafikverket i juni, på uppdrag av regeringen, klargjorde att Västerås flygplats inte förordas bli en av landets beredskapsflygplatser och att Försvarsmakten så sent som i september fastslog att Västerås flygplats saknar funktion för deras verksamheter.

Det finns aktörer i flygplatsdebatten som hävdar att vi genom att avveckla flygplatsbolaget skulle sänka den samlade skattekraften i kommunen.

Om vi förhåller oss strikt till vad som kan utläsas av offentlig data, i stället för mer känslomässiga argument, så kan vi konstatera att Västerås flygplats är topp-fyra bland underskottstyngda kommunala flygplatser i landet och en av tre flygplatser med en självfinansieringsgrad under 25 procent. Skälet till detta är en flygplats med väldigt många flygrörelser men där få av dom genererar några intäkter att tala om. Flygskolorna, som står för 75 procent av alla flygrörelser, betalar bara 350 000 kronor årligen till flygplatsbolaget. Detta gör att Västerås sticker ut på ett sätt som är extremt i en nationell kontext och det är vi kommunmedborgare som står för notan.

Annons

Annons

Det finns aktörer i flygplatsdebatten som hävdar att vi genom att avveckla flygplatsbolaget skulle sänka den samlade skattekraften i kommunen. Det speglar en fullständigt felaktig uppfattning om hur Västerås arbetsmarknad är beskaffad, där förmodat kompetenta och duktiga människor som arbetar på och runt Västerås flygplats aldrig skulle arbeta igen och därmed aldrig heller generera några skatteintäkter. Så är det naturligtvis inte.

Vi befinner oss mitt i Sveriges största integrerade arbetsmarknadsregion, vi är en växande stad, vi har några av landets mest spännande företagsetableringar på gång och vi har en ständig efterfrågan på näringslivsmark för företag som vill finnas och verka i vår stad.

Vi har ett lokalt ”Silicon Valley” genom Finnslätten där Västerås Stad, arm i arm med bland annat ABB, Northvolt och MDH, planerar för någonstans mellan 15 000 och 40 000 arbetsplatser. Västerås hjärta är innovationskraft och företagsamhet, det är inte beroende av att skjuta till ytterligare miljoner till en flygplatsverksamhet som i första hand och till största del används som undervisningslokal för privata flygskolor.

Vi står upp för att vi prioriterar välfärden framför flygplatsen och ser fram emot att få tala med er västeråsare om detta under perioden som leder fram till folkomröstningen.

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Jesper Brandberg (L)

Kommunalråd

Markus Lindgren (MP)

Kommunalråd

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan