Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Skattemedel ska gå till skolan, inte till aktieutdelning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

I Sverige ökar nu kunskapsresultaten och fler klarar skolan, men fortfarande är det för många elever som inte uppnår gymnasiebehörighet efter nionde klass. I Västmanlands län gick 2019 över 500 elever ut från grundskolan utan möjlighet att ta nästa steg. Det motsvarar nästan var femte elev. För Socialdemokraterna är detta oacceptabelt. Det är dags att fler partier agerar för att bryta skolsegregationen och ge skolan de resurser som behövs. Och då behöver skolvalet och skolpengen förbättras och bli mer rättvisa.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför låtit en stor utredning ta fram en rad förslag som skulle förbättra svensk skola och öka jämlikheten. Utredaren föreslår bland annat ett gemensamt skolval med mer rättvisa och tydliga urvalsgrunder och en bättre utformning av skolpengen som idag överkompenserar friskolorna.

Annons

Annons

Men skolpengen är inte till för friskolekoncerners möjlighet att expandera, utan för eleverna.

Remissvaren för utredningen är övervägande positiva. Men föga förvånande protesterar en rad vinstdrivande skolkoncerner. Internationella Engelska Skolan skriver i remissvaret att man ”avvisar utredningen i dess helhet.”. Man vill behålla sina egna köer och menar att förslaget om att ändra skolpengen skulle ”stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor”.

Men skolpengen är inte till för friskolekoncerners möjlighet att expandera, utan för eleverna.

Dessutom gäller inte ”lika villkor”, som borgerliga politiker och friskolelobbyn ofta värnar. Friskolor får idag samma ersättning per elev som kommunala skolor, trots att kommunala skolor både har ett större samhällsansvar och större omkostnader. Till skillnad från friskolor har kommuner en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn en skolplats. Detta betyder att kommunala skolor ständigt måste ha beredskap att kunna ta emot nya elever, vilket innebär högre kostnader. Därför är det också rimligt att kommuner får göra avdrag för dessa kostnader i fördelningen av skolpeng.

Svensk skola dras isär. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka. Då kan vi inte tillåta att friskolorna får ha egna köer som sätter skolvalet ur spel för barn som fötts sent på året eller flyttat över en kommungräns. Vi kan inte överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler.

Annons

Egentligen är det självklart: En jämlik och likvärdig skola förutsätter ett gemensamt skolval som alla barn kan vara med i och en rättvis skolpeng.

Det svåra blir nu att övertyga en majoritet i Sveriges riksdag om dessa självklarheter. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan.

Pia Nilsson (S)

ledamot i utbildningsutskottet

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan