Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ett absurt ägardirektiv

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på Henrik Östman (L) och Erik Ödmanssons (L) debattartikel på vlt.se den 27 december under rubriken ”Moderata myter om flygplatsen”.

Även om artikeln främst är adresserad till Moderaterna känner jag mig manad att bemöta detta märkliga inlägg, märkligt i så motto att båda herrarna nu ska ingå i styrelsen för Nya Västerås Flygplats, ett bolag de nu med all önskvärd tydlighet kritiserar och ondgör sig över. Undrar om det är förenligt med aktiebolagslagens grundläggande bestämmelser om att som styrelseledamot i första hand agera utifrån bolagets bästa för ögonen? Borde snarare vara skäl för båda herrarna att snarast lämna sina styrelseposter i bolaget.

Annons

Östman och Ödmansson konstaterar torrt i sin artikel att ”Flygplatsstyrelserna har efter 15 års utredande och letande efter flera delägare, nya utvecklingsmöjligheter och fler aktörer som kan bidra till en bättre ekonomi helt misslyckats och vi är tillbaka på ruta 1”.

Annons

En fråga föranledd av detta konstaterande är då till Ödmansson om hur han kan ha behållit sin styrelseplats i bolaget trots de ändrade ägardirektivet enligt 144-punktsprogrammet som ställdes upp efter valet 2018? Det var då liberalerna kom in i den styrande majoriteten i stadshuset. Direktivet innebar ett ekonomiskt strypgrepp på verksamheten trots redan gjorda besparingar under 2017 och 2018.

Därtill begränsade möjligheten för bolaget som nu inte fick öka sina intäkter genom att etablera nya operatörsavtal eller förlänga befintliga avtal.

Som jag sagt tidigare, ett absurt ägardirektiv, att bolaget ska utvecklas genom att spara men i samma stund säga att ni inte får öka inkomsterna genom att träffa avtal med nya kunder eller förlänga avtal med befintliga. Här borde rimligtvis Ödmansson satt ner foten och sagt ifrån. Eller är det så att Ödmansson är en konspiratorisk marionett till partikamraterna i kommunstyrelsen som håller i trådarna och som tydligen till varje pris vill lägga ner flygplatsen, till förmån för - vet inte vad?

När det slutligen gäller alla utredningar om flygplatsen, som artikeln hänvisar till, ställer jag mig frågan vilken kvalitet dessa har haft?

Annons

Exempelvis efterlyser Region Västmanland fortfarande en utredning för att bedöma flygplatsens betydelse för regionen i samhällsnytta och regional utveckling samt hur de eventuellt kan medverka i finansieringen. Man kan undra om Östman och Ödmansson anser att flygplatsen fått en rimlig chans att utvecklas och förbättrats både vad avser dess ekonomi eller politiska styrning?

Hans Johnson

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan