Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Flygplatsen – en viktig infrastruktur för Västerås utveckling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Västerås har en styrka med att det finns all infrastruktur. Vi har en hamn, E18 går igenom staden, Mälarbanan med järnväg till Stockholm och övriga landet och en flygplats. Infrastruktur kostar men det krävs för att vi ska vara en attraktiv stad med etableringar och utveckling.

I hamnen, som är ett delägt bolag mellan Västerås och Köping, har staden medfinansierat slussen i Södertälje och muddring i farleden även utanför Västerås kommungräns. Vi har också de senaste åren investerat i hamnens infrastruktur med olika markarbeten. Investering och underhåll som inte hyressatt för hamnen är på över 200 miljoner. Därtill kommer medfinansiering för muddring och slussen i Södertälje på ca 75 miljoner.

Annons

När det gäller E18 har staden förskotterat stora investeringar för att få 2+2-filig motorväg. Det gäller både sträckan från Västerås till Sagån och sträckan Västerås till Västjädra. Förskotteringen innebär att vi lånar ut pengar utan ränta. Som självklart innebär en kostnad för västeråsarna.

Annons

För Mälarbanan har Västerås tillsammans med regionen och länets kommuner medfinansierat citybanan och åtgärder på Mälarbanan med 575,6 miljoner plus uppräkning med index.

Flygplatsen innebär en årlig kostnad med 20–30 miljoner i flygplatsbolaget.

I Västerås har vi en utbyggd kollektivtrafik. Avgifterna finansierar mindre än hälften av kostnaderna. Kostnaderna för kollektivtrafiken i Västerås som finansieras via kommunalskatten är 175,1 miljoner exklusive färdtjänst och omsorgsresor i årsplan 2020.

Flygplatsen innebär en årlig kostnad med 20–30 miljoner i flygplatsbolaget. Flygplatsen och övrig verksamhet på Hässlöområdet betalar en hyra för lokaler som ger ett överskott till det helägda kommunala bolaget efter finansiella kostnader på 3,1 miljoner.

Investeringar i infrastruktur ger möjlighet för staden att utvecklas. Det innebär också samhällsekonomiska intäkter eftersom företag etablerar sig och utvecklas. Det skapar arbetstillfällen. För flygplatsen finns det en samhällsekonomisk kalkyl (direktkopplad verksamhet) för Västerås stad på 14,1 miljoner. Det är också över 200 personer som arbetar i verksamhet som förutsätter en flygplats.

Precis som för övrig infrastruktur är det en kostnad att ha Västerås flygplats, en kostnad som är mycket låg i jämförelse med annan infrastruktur. Det är en rimlig kostnad för trygghet och säkerhet, ambulans och organtransporter samt näringsliv och utveckling.

Elisabeth Unell (M)

Anna Hård af Segerstad (M)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan