Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vindkraftbolag bör styras till att höja tillgängligheten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Hanna Persson

Annons

Före jul tog VLT in min debattartikel ”Den vindkraft vi har räcker till 2040”. Provokativt, när det myllrar av ansökningar om nybyggnad, men ändå rätt.

Men hur kan det komma sig att Energiministern och Vattenfalls vd då båda talar sig varma för att korta tillståndsprocessen och strypa protesterna mot nya anläggningar? Jag tror det bottnar i att deras utgångpunkt är, att kraftpriset inte är en kritisk fråga. Det är koldioxiden. Det är inte ens miljön. Vingarna både låter och stör naturupplevelsen men anses inte som ett miljöintrång.

Men om man konverterar till vindkraft har man en kraftkälla, som kostar minst dubbelt fram till användare och jämförbar tillgänglighet, och dessutom är energiavtrycket enligt Chalmersprofessor Fahlén nästan 20 gånger så högt som kärnkraftens. Är det någon företagsekonom, som tror att vårt nya elsmälta stål från Luleå skall kunna konkurrera i den situationen? Svenskt Näringsliv måste i den kommande 150-manna-delegationen tungt markera att målet är en elförsörjning till lägsta möjliga klimatneutrala kraftpris.

Annons

Annons

Underligt nog anser jag att vindkraftbolagen har en nyckelroll i denna utveckling. Och den ligger i att höja sin tillgänglighet, vilket även höjer värdet av kraften på kraftbörsen och därmed kanske företagets lönsamhet.

Svensk vindkraft har väl i dag cirka 20 procent tillgänglighet medan kärnkraften har över 80 procent. Vindkraften belastar alltså kraftnätet kanske fyra gånger så hårt för samma antal levererade kilowattimmar – energi. Stora kostnader, som måste belasta vindkraften. Tillsatskraft finns inte väntande outnyttjad utan måste byggas.

Tillsatskraft kan vara vilken kraft som helst, men kan också vara lagring. Då är fältet öppet för batterier, pumpkraftverk, bränsleceller, bio etcetera. Lägst pris vinner.

Titta då på vår försörjning och kraftnätsbilden. Den mest ekonomiska tillsatskraften tror jag man får om man bygger i Oskarshamn, Barsebäck Karlshamn, Stenungssund, Ringhals 2. Då stärker man leveranskapaciteten där kraftnätet redan är starkt och nära kundcentra. Du kan inte använda kärnkraftens ånggeneratorer, men kanske elgeneratorer och ställverk.

Precis som när vårt första kärnkraftverk OKG byggdes i Oskarshamn var det ett konsortium av kraftbolag som var ägare. På samma sätt kan vindkraftbolagen gå samman om ett tillsatsverk. Jag hoppas förslaget förfinas till 150-mannamötet. Det är ingen fråga om att detta inlägg kan värderas i miljarder kanske tvåsiffrigt …

Hans Stackegård

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan