Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Behåll flygplatsen – det enda rimliga

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Behåll flygplatsen. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Västerås Kommuns bokslutsrapporter för flygplatsen visar vad gäller det sammanlagda värdet av Västerås Strategiska Fastigheter AB och Västerås nya Flygplats AB både tillgångar och skulder på några 100 miljoner. En nedläggning indikerar således inte några större förluster av det egna kapitalet. Detta sett från strikt redovisade rapporter.

Annons

Annons

Men i händelse av en nedläggning menar jag att en kalkyl måste beakta båda företagens ekonomi med alla såväl reala som dolda tillgångar och potentiella skulder.

I den befintliga redovisningen döljs värden på tillgångssidan i redan avskrivna objekt och goodwill och latenta skulder måste beaktas så att kalkylen blir meningsfull.

På tillgångssidan finns landningsbana, taxibanor med mera som i återanskaffningsvärden förmodligen kan värderas till storleksordningen 1 miljard samt instrument- och banljussystem som antagligen betingar värden på ett par hundra miljoner. Start- och landningsrättigheter kan vara värda 100 miljoner vardera. På tillgångssidan borde även goodwill på en i drift varande verksamhet på 150 mkr noteras.

Tillkommande skulder vid en nedläggning är kostnader för upprivning och destruktion av landningsbanor och taxibanor som kommer att kosta flera hundra miljoner. Till detta kommer kostnader för deponi av betong, asfalt, jord och fyllnadsmaterial samt miljösanering som kommer att kosta kanske en 1/2 miljard. En badwill förorsakad av nedläggningen på 100 miljoner bör också noteras. Sammanlagt kan en nedläggningskalkyl antyda en kapitalförstörelse på närmare 2 miljarder.

Ovanstående kalkyl baserar sig på egna antaganden eftersom någon liknande kalkyl inte redovisats från kommunens håll. Så länge min kalkyl står oemotsagd och besparingen i driftskostnader enbart är 30–40 mkr/år så anser jag att det enda rimliga är att driva flygplatsen vidare och med all kraft satsa på ökning av intäkterna genom utökad flygservice i vid bemärkelse.

Annons

Gunnar Anell (M)

Suppleant i styrelsen för Västerås Strategiska Fastigheter AB

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan