Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Moderaterna står upp för en stram migrationspolitik – när ska S göra det samma?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges kommuner fortsätter ta ett stort ansvar för den höga asylinvandringen till Sverige och den integrationskris som följt i dess spår. En anledning till att så många sökt sig hit är att svensk lagstiftning avvikit från andra EU-länders stramare regelverk. Därför har det för Moderaterna varit centralt att den svenska migrationspolitiken inte ska gå utöver EU:s minimikrav.

Annons

Migrationskommitténs förslag, som Socialdemokraterna som enda parti stod bakom, skulle innebära samma nivå på invandringen som i dag. Men kort efter att regeringen mottagit förslagen kom Socialdemokraterna överens med Miljöpartiet om omfattande lättnader.

Annons

Det mest långtgående av dessa förslag innebär att vuxna får en ny rätt att stanna i Sverige, trots att de inte har behov av skydd. Det räcker att man har vistats här ett antal år och fått en anknytning till Sverige. Bestämmelsen tar inte bara sikte på att de som omfattas av gymnasielagen i praktiken ska få en amnesti. Den innebär också att andra vuxna får större möjlighet till uppehållstillstånd, och kommer bidra till att fler väljer att söka sig till Sverige.

Likt oss moderater säger Socialdemokraterna att de vill ha en stram migrationspolitisk.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) påstår att vi moderater ”gör en höna av en fjäder” (Agenda 13/12 2020). Detta trots att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i samma program uttalade att förslaget innebär att bestämmelsen vidgas kraftigt i jämförelse med tidigare och kommer leda till att fler får tillstånd på den grunden.

Likt oss moderater säger Socialdemokraterna att de vill ha en stram migrationspolitisk. Men medan vi gång på gång röstar som vi har lovat väljarna, tar Socialdemokraterna oss steg för steg mot en mer omfattande invandring. Det är som att de redan glömt 2015.

Annons

Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte lever upp till sina löften om en stram och hållbar invandringspolitik. För att vi ska få en sådan krävs en ny moderatledd regering.

Annons

Åsa Coenraads (M)

Riksdagsledamot Västmanland

Mikael Damsgaard (M)

Riksdagsledamot Västmanland

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan