Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Flygplatsen är välskött men behöver uppbackning av sina ägare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Våra huvudargument är att inte rasera en väl fungerande infrastruktur som det inte går att bygga upp igen. Lägg inte ner när nu verksamheten trimmats och står beredd att utvecklas. Då vi inte vet till vad och på vilket vis och till vilken kostnad en nedläggning ska ske så rösta nej till avveckling av vår flygplats.

Bild: Arkivbild

Annons

Undertecknade har många års erfarenhet av kommunalpolitik och samhällsnyttig bolagsverksamhet.

I all verksamhet krävs förutsägbarhet och långsiktighet. Det är också viktigt att kunna ställa om utifrån en verksamhets förutsättningar när omvärlden förändras.

Mellan åren 2016 och slutet av 2020 verkade vi cirka 2 år var som ordförande i Flygplatsbolaget. Under denna period anställdes ny vd som genomförde ett omfattande förändringsarbete med en ny organisation och städade upp efter tidigare misstag. Kostnaden togs ner från -63 mkr till -23 mkr. Tyvärr fick många medarbetare sluta och de som är kvar jobbar på ett nytt sätt samt har fått gå ner i arbetstid.

En mer tålig och lojal medarbetarstyrka är svår att finna än den på vår flygplats. Trots ständiga ifrågasättande om deras arbetsplats och ofta osakliga påhopp så visar man på ett enastående väl utfört arbete. Under pandemin gjordes bland annat skyddskläder och flygplatsen fungerade som nav för kommunen och länets lager och distribution av skyddsmateriel. 97 ungdomar fick en meningsfull sommarlovspraktik på flygplatsen då det var svårt att ordna det i övrig kommunal verksamhet.

Annons

Annons

Efter det stora förändringsarbetet som vd och styrelse genomförde så skulle nu verksamheten kunna se framåt och börja fokusera på fler kunder, ökat samarbete med flygfastigheter med mera.

Bolaget har i princip utfört alla delar av sin del av den handlingsplan som beslutades 2017.

Tyvärr har ägaren inte fullföljt sitt åtagande utan väljer, på grund av att alla mål i ägardirektivet utom ett inte uppfylldes 2019, besluta avveckla bolaget.

Bolaget nådde sitt eget budgetmål men inte ägarens som då var -20 mkr och det blev -23,7. Ägaren siktar på -15 mkr 2022. För 2020 fanns inget ekonomiskt mål . Budgeten låg på -24,6 och hade med råge klarats om inte pandemin slagit till. Resultatet blev i stället -26 mkr som ändå får ses som bra utifrån att så mycket ställts in under året.

Det är för oss obegripligt att bolaget inte kunde få rimliga ekonomiska ägardirektiv som går att efterleva.

Det långsiktiga målet är möjligt om man på allvar satsar och breddar ägandet men det går inte som man gjort så många år, endast påtala hur dåligt det går, när bolaget utifrån sina förutsättningar faktiskt är välskött och står sig mycket väl i jämfört med andra regionala flygplatsbolag.

Det är för oss obegripligt att bolaget inte kunde få rimliga ekonomiska ägardirektiv som går att efterleva. En kostnad på -15 mkr och till och med lägre som anges – på vilken grund är den framräknad?

Eller var det endast något som yxades till för att målet inte skulle kunna uppnås?

Annons

Ingen av de regionala flygplatserna i landet går med vinst. Däremot går statens egna, de riktigt stora det. Det vore rimligt att flyginfrastrukturens resultat fördelades mer jämnt som i våra grannländer Norge och Finland. Lägger vi ihop alla offentligt ägda flygplatser gjorde de cirka 0,5 miljard i vinst.

Annons

Nu har flygplatsen visat att det går att driva verksamheten till en kostnad omkring 25 mkr, vilket i sammanhanget är ett par promille av stadens totala budget. En kostnad motsvarande en familjepizza per västeråsare. Vi anser att det är värt det. Vi anser dessutom att det går att få ner kostnaden för kommunen om fler parter engagerar sig och kostnaden kan delas av alla intressenter. Det kan vara regionen som delägare eller med ett avtal om medfinansiering för den delen av verksamheten som är viktig ur länets synpunkt.

Vi ser också att hela Hässlöområdet kan utvecklas till ett framtida område för flyg, utbildning, logistik och en rad tekniska innovationer inte minst inom hållbart flyg.

Staten har numera visat ett visst intresse för regionala flygplatser men det förutsätter ju att vi som ägare också gör det. Det kommer en dag efter pandemin och flyget kommer igen och då kan fler kunder som tidigare visat intresse vara aktuella igen. Elflyget kommer och minskar bullret och flygets klimatpåverkan. Vi är bara i början på den gröna revolutionen inom flyget.

Vi ser också att hela Hässlöområdet kan utvecklas till ett framtida område för flyg, utbildning, logistik och en rad tekniska innovationer inte minst inom hållbart flyg.

Annons

Våra huvudargument är att inte rasera en väl fungerande infrastruktur som det inte går att bygga upp igen. Lägg inte ner när nu verksamheten trimmats och står beredd att utvecklas. Då vi inte vet till vad och på vilket vis och till vilken kostnad en nedläggning ska ske så rösta nej till avveckling av vår flygplats.

Det är dessutom en ren omöjlighet att lägga ner verksamheten redan till den 31 december 2022. Det har nyligen presenterats för kommunledningen. Nu hoppas vi på att ni västeråsare är klokare och ger KF en bakläxa.

Ulla Persson (S)

fd kommunalråd, fd KSO, fd KF ordf, fd ordf Flygplatsbolaget 2016–18

Lars Kallsäby (C)

fd kommunalråd, fd KF ordf, fd ordf Flygplatsbolaget 2018–20

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan