Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hur mycket kostar en nedläggning skattebetalarna?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommentar på inlägget "Här följer en redogörelse för hur det faktiskt ser ut", VLT den 22 januari.

I sitt debattinlägg om flygplatsen gör sig Per-Inga Ahlbäck som tolk för ”sanningen” i flygplatsdebatten för de som vill lägga ner. Det är i och för sig möjligt att Ahlbäcks redovisning av antalet landningar med mera på Västerås flygplats är riktig men frågan är om det är intressant för västeråsarna att veta inför folkomröstningen den 21 mars.

Dessutom är det förluster om 30 miljoner kronor som återigen upprepas som någon sorts sanning vilket inte är annat än ren och skär lögn. Det vore bättre att se flygplatsen från ett något vidare perspektiv, jag försöker förklara här:

Annons

Annons

- Västerås flygplats har i princip en beredskap att under 24/7 ta emot flygplan för start och landning. Jag ser detta som en form av grundberedskap för all samhällsnytta som flygplatsen representerar. Jag behöver knappast upprepa alla dessa för de har räknats upp så många gånger tidigare och också berörts av såväl Länsstyrelsen i Västmanland som Region Västmanland. Den här beredskapen är något som jag menar ingår i medborgarnas grundskydd precis som övriga räddnings- och beredskapstjänster.

- Från kostnaderna för vårt luftburna samhällsskydd och beredskapen finns ett antal verksamheter kring flygplatsen som genererar intäkter i olika omfattning, det är flygskolor, linjetrafik och en del privatflyg. Detta sker inom ramen för de kostnader som avser flygplatsens utrustning och grundbemanning. Sammantaget sänker det alltså kostnaderna för grundberedskapen som flygplatsen upprätthåller.

Per-Inge Ahlbäck borde också känna till att kostnaden för flygplatsbolaget fångas upp av koncernbidrag från moderbolaget vilket i sin tur innebär att koncernen får mindre skatt på i storleksordningen 5–6 miljoner kronor, det vill säga ett belopp som rätteligen ska ses som en reduktion av flygplatsens kostnader i den kommunala totalekonomin.

Jag vet att Per-Inge Ahlbäck är väl insatt i olika ekonomiska fakta och frågeställningar och är därför väldigt förvånad att han utelämnat ett par betydande fakta i sitt inlägg. Den ena är den samhällsekonomiska effekten av de arbetstillfällen som flygplatsen genererar. Det finns en välkänd analys att detta som också ingick i den sammanställning som gjorts inför beslutet om en nedläggning av flygplatsen. Den analysen pekar på att såväl kommunen som regionen sammantaget får mera intäkter än vad det kostar att hålla flygplatsen i drift.

Annons

Annons

Den andra viktiga detaljen är som påpekats så många gånger tidigare, hur mycket kommer en nedläggning av flygplatsen att kosta skattebetalarna i Västerås?

Beslutet om en nedläggning är alltså fattat på ett underlag som man i betydande delar har bortsett ifrån samt en total avsaknad av analys av dess konsekvenser. Man har med andra ord ingen aning om vad en nedläggning innebär i ekonomiska termer för oss skattebetalare.

En sista fråga till Per-Inge Ahlbäck är också om du och dina vänner som vill lägga ner flygplatsen har funderat över vilket värde flygplatsen representerar i perspektivet av vad det skulle kosta att anlägga en ny flygplats när Västerås har 250 000 invånare som visionerna säger ska vara inom räckhåll?

Hans Johnson

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan