Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Framtiden – satsa på Nya Hässlö Sjöstad

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att få tillgång till ny mark och då kunna skapa ytor som är sanerade från PFAS och kunna få fram en helt ny stadsdel – det behöver Västerås.

Bild: Tony Persson

Annons

Ska vi ha kvar F1, Hässlö flygplats med PFAS i marken bredvid en vattentäkt eller ska vi titta mot framtiden och minska bostadsbristen och bygga Nya Hässlö Sjöstad och då även sanera marken?

Var sak har sin tid och F1 var bra under andra världskriget och kalla kriget, men i dag så är det många flygplatser som visar minusresultat. Västerås är inte ensam om detta. Titta på Bromma till exempel.

Annons

Annons

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer. Inga studier har kunnat påvisa att det sker fullständig nedbrytning i miljön, vilket innebär att PFAS-ämnen för alltid stannar kvar i miljön i någon form.

Vissa PFAS används i brandskum som är avsett för att släcka vätskebränder. De används för sin filmbildande förmåga, det vill säga förmåga att snabbt bilda ett tunt skikt mellan skummet och den brinnande vätskan.

Förekomst av PFAS har konstaterats på Hässlö flygplats. Halterna för Västerås är högre än till exempel Uppsala som är en betydligt större stad. Detta borde göra underlag för en mer djupgående och större utredning av området innan någon verksamhet får fortsätta.

I djurstudier har man sett att exponering för PFAS kan påverka både vuxna djur och avkomman som exponerats under dräktighet eller diperiod hos gnagare. Känsliga effekter är bland annat påverkan på immunsystemet, hjärnans utveckling och förändrad levervikt.

Jag tycker att det är lätt att välja mellan att flyget ska vara kvar på Hässlö för något hundra arbetstillfällen eller (om man törs ta steget) och bygga en ny stadsdel för 12 000–15 000 nya västeråsare med betydligt flera jobb i sikte och skattebetalare. Dessa borde kunna finansiera sin verksamhet/företag på egen hand än att låta kommuninvånarna subventionera deras verksamhet.

Annons

Att få tillgång till ny mark och då kunna skapa ytor som är sanerade från PFAS och kunna få fram en helt ny stadsdel – det behöver Västerås. Bostadsbristen i Västerås är stor och nya ytor för detta behöver tas fram. Hässlö utgör då en väldigt bra plats som också skulle bygga samman Irsta och Gäddeholm med övriga Västerås.

Jörgen Wolff

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan