Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Att mota Olle i grind

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Nästan all debatt, alla frågestunder, pressträffar och andra mötesplatser med synpunkter, förslag och åtgärder runt pandemin kretsar kring frågan om nedstängning: bred nedstängning, partiell nedstängning, lokal nedstängning, tidig nedstängning eller ”vänta och se-nedstängning”. Och så vaccineringen förstås. Frågorna har blivit högaktuella just nu, då vi står inför en hotande tredje våg.

De flesta tycks dock ha glömt frågan om gensekvenseringen, alltså testmetoden för att få reda på hur stor andel av smittade, som drabbats av just någon av de nya mutationerna, det vill säga de som anses spridas fortare än ”originalet” Detta har gällt först den engelska varianten, men på senare tid främst den sydafrikanska. Den som inte bara sprids fort utan dessutom anses göra de olika vaccinen mindre effektiva

Annons

Annons

Och bråttom skulle det naturligtvis vara med denna kartläggning. Eftersom de muterade virusen sprids fortare, så kommer de att på sikt att dominera spridningen och tränga undan "originalet". Man får ett accelererande förlopp. I mitten av januari hade myndigheterna kommit till insikt om just detta och man rekommenderade en ökad takt av sekvensering, så att man skulle komma upp i 10 procent av alla PCR-tester från dåvarande 1 procent. Lite oklart dock om vem som skulle åstadkomma detta.

Den 30 januari sa Karin Tegmark Wisell från FHM, att testningen gick långsamt, men hon "såg ingen risk att vi missar någon större spridning”

Och vad hände? Av sekvenseringen ”bidde det inte ens en tumme”. 10 procents-målet är avlägset. Smittspridningen tycks ta ny fart, en tredje våg befaras vara på väg ett rulla in. Kluster av det sydafrikanska viruset har detekterats i Västmanland. Varför just där? Jo, därför att Västmanland har varit en del av de stickprovstester som genomförts. Okunnigheten om läget i alla andra delar av landet som inte ingått i stickproven är total.

Dessa idéer och slutsatser har jag naturligtvis inte kokat ihop alldeles själv. Jag hänvisar bara till Astrid Iversen, professor i virologi och immunologi vid universitet i Oxford. De muterade virusen kommer att dominera och de måste stoppas med testning, smittspårning och isolering, fastslår hon

Annons

Varför gick det inte som önskat med sekvenseringstesterna? Brist på lab-kapacitet, säger man. I själva verket upprepas mönstret från i våras, när det tog oförsvarligt lång tid innan regionerna kom igång med PCR-testerna, smittspårningen och isoleringen. Värdefull tid gick förlorad, och innan man fått snurr på testningen var samhällsspridningen ett faktum, och smittspårningen blev som att leta en nål i en höstack, så den delen av den svenska "strategin" övergavs fort.

Det hade varit bra att ”mota Olle i grind” då, och är det även nu med de nya snabbspridande mutationerna, men den svenska senfärdigheten har än en gång satt käppar i hjulet. Här diskuteras bara om gymmen och frisersalongena ska hålla stängt eller inte.

Ulf Hedman

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan