Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Sanslöst vilseledande

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalernas informationsbroschyr.

Annons

Har precis fått Liberalerna i Västerås kampanjmaterial inför folkomröstningen i mars. Kunde inte ana att ett svenskt etablerat politiskt parti kan sänka sig till en sån låg nivå när det gäller vilseledande information. Partiets och materialets syfte är att få västeråsarna att rösta ja till att lägga ner Västerås flygplats. 

På första sidan är texten ”En miljard till flygplatsbolaget. Till vilken nytta?”. Redan här har man trampat över gränsen för vad adekvat information är – en miljard är en siffra som aldrig tidigare har nämnts om flygplatsen och för att få upp en sån siffra måste man, såvitt jag förstår, gå 25–30 år tillbaka i tiden plus 10 år framåt för att kostnaden ska närma sig ett sådant belopp. Om man ställer det i relation till en balanserad sanning är den verkliga kostnaden, om vi inte ska krångla till det med skatterabatter och samhällsekonomiska effekter, cirka 25 miljoner kronor per år. I stället för att multiplicera denna kostnad med 35–40 år bör man bryta ner den till en ungefärlig kostnad per skattebetalare till cirka 250 kronor per år.

Annons

Annons

På mittuppslaget fortsätter fantasierna om det goda ledarskapet som vill göra de rätta prioriteringarna och använda de ”mer än 30 miljoner” i årlig kostnad för flygplatsen till att anställa: 85 vårdbiträden, 70 undersköterskor, 55 sjuksköterskor, 50 lärare och 50 socialsekreterare, det vill säga sammanlagt 310 medarbetare i välfärden vilket givetvis förefaller väldigt bra om man inte sätter sig ner och räknar ut att varje ny medarbetare i så fall skulle ha en månadslön om cirka 4 000 kronor. Alltså vilseledande och ren lögn från början till slut.

Hade den här vilseledande informationen från Liberalerna varit avsänd av någon privat näringsidkare, i syfte att informera om någon produkt eller tjänst, hade den undantagslöst fällts för falsk marknadsföring enligt marknadsföringslagen.

Om man sedan ser till hur verkligheten förhåller sig så har flygplatsens kostnader hittills finansierats med stadens överskott i finanserna som trots flygplatsen har uppgått till cirka 200 miljoner per år. Flygplatskostnaderna har därmed inte påverkat budgeten för någon del av välfärden utan tvärtom bidraget till vårt samhällsskydd och beredskap för vården och andra samhällsnyttiga insatser. Liberalernas kampanjmaterial har därför en genomgående felaktig approach.

Annons

Hade den här vilseledande informationen från Liberalerna varit avsänd av någon privat näringsidkare, i syfte att informera om någon produkt eller tjänst, hade den undantagslöst fällts för falsk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Tyvärr är politisk information undantagen från den lagstiftningen vilket man verkligen undrar varför.

Hans Johnson

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan