Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vittrande argument för flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flygplatsen som den stora nyttigheten för stadens (ja, även länets) näringsliv har avvisats gång på gång av de berörda, så dessa argument har tynat bort till inget värde.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Det är intressant att notera, hur förespråkarnas argument för flygplatsens bevarande tunnas ut allt efter tidens gång.

Vid det här laget talar ingen längre om en framtid för internationell persontrafik. Till sist har alla insett, att sådana förhoppningar aldrig kommer att bli annat än just förhoppningar.

Flygplatsen som den stora nyttigheten för stadens (ja även länets) näringsliv har avvisats gång på gång av de berörda, så dessa argument har tynat bort till inget värde.

Inte heller har någon kunnat påvisa flygplatsen magnetiska dragningskraft på nya etableringar.

Den säkerhetsmässiga betydelsen för krisberedskapen har inte vunnit gehör hos de myndigheter som svarar för detta. Hässlö förekommer inte i de rapporter som upprättats för att visa på framtida behov. Såväl Skavsta som Kjula får högre prioritering.

Annons

Annons

Västerås som centrum för godstrafik var det länge sedan vi såg någon framhålla i debatten.

Gång på gång har det påvisats att Hässlö inte har avgörande betydelse för brandflyget, men här har trots allt inte flödet av argument för flygplatsen helt bedarrat. Sannolikt kommer entusiasterna även här så småningom att inse att argumenten inte är bärkraftiga.

Kvar på flygplatskramarnas lista är i stort sett bara elflyget och ambulans- och organtransporterna.

Utveckling pågår för att få fram användbart elflyg. De rent fysikaliska begränsningarna antyder att den teoretiska räckviddsgränsen går vid 40 mil och antal passagerare 19 personer, dock sannolikt inte båda dessa kriterier samtidigt. Ingenting tyder på att Västerås skulle kunna bli en nod för sådan verksamhet. Som alla säkert vet är säkerhetsproceduren vid incheckning och ombordstigning rigorös enligt internationella bestämmelser, Tack och lov, får man väl säga. Ju kortare flygtid desto större tidsbelastning utgör dessa procedurer. Må vara att man kan flyga fort till Borlänge eller Linköping, men med beaktande av tidsförlusten före avfärd, så får dessa miniflygningar svårt att konkurrera med tåget.

Men ambulansflyget då. ”Man kan väl inte sätta en prislapp på människoliv? Att rädda liv måste få kosta” säger förespråkarna med darr på stämman i vetskap om att det inte skulle vara PK att säga emot. Men visst gör vi och samhällsfunktionerna och politiken ständigt den typen av värderingar. Vi skulle kunna rädda många fler liv, än vad som görs via Västerås flygplats, med mer pengar till exempelvis trafiksäkerheten eller byggarbetsplatserna eller till och med i vården. Men någonstans går gränsen, där marginalnyttan, till och med i antal människoliv, inte förmår väga upp marginalkostnaden.

Annons

Annons

Slutligen att Västerås flygplats skulle vara en omistlig del av ”infrastrukturen” är ju rent nonsens. Den nyttjas inte av befolkningen i allmänhet utan nästan endast av flygskolor, som inte betalar för tillgången men som har ett tydligt partsintresse i frågan, samt av nöjesflyg, privata eller av ett bolag som inte heller betalar för tjänsten.

De argument som fortfarande framhålls av flygplatsräddarna är med andra ord numera enbart känslomässiga. Sakligheten och faktainnehållet har gradvis vittrat ner. Debattinlägg efter debattinlägg visar på detta med all önskvärd tydlighet.

Ulf Hedman

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan