Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Borgerlig politik att lägga ner flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anders Borg definierade 2009 moderat politik som ”Ta ansvar för de offentliga finanserna och värna välfärdens kärna”. Den 21 mars tänker jag följa den devisen, även om det parti jag arbetat för inte gör det.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Inför folkomröstningen om flygplatsens avveckling eller fortsatta drift har jag satt mig in i argumenten. Eftersom jag arbetat åtta år som politisk tjänsteman för Moderaterna, ett av de partier som lokalt driver frågan om att behålla flygplatsen, både förvånas och förskräcks jag av hur ihåliga argumenten för att behålla flygplatsen är.

När beslutet togs om att lägga ner flygplatsen var argumentet om beredskapsfrågan den centrala, framför allt för Moderaterna. Frågan drogs så långt att företrädare till och med hörde av sig till försvarsmakten för att få stöd. Deras svar var dock föga upplyftande. Västerås flygplats fyller ingen militär funktion som de inte kan lösa mer kostnadseffektivt någon annanstans. Därefter har en glidning skett mot mer civila kriser, som exempelvis brandflyget. Här kan man fråga sig om nej-sidan själva tror att de fem minuter det tar de upphandlade brandflygplanen att flyga från närmsta flygplats spelar någon praktisk roll.

Annons

Annons

Möjligheten till ambulansflyg lyfts också fram som ett argument av ja-sidan. Här ger just ordet ”möjlighet”, en fingervisning om tyngden i argumentet. Varje gång en politiker pratar i de termerna har de tunt på fötterna. Sanningen visar också att Västerås flygplats bara vid enstaka tillfällen använts för just ambulansflyg. Dessutom är avancerad sjukvård inget som Västerås kommun varken får eller ska ägna sig åt. Om flygplatsen varit viktig för sjukvården hade regionen, likt Örebro, haft ett ägande sedan länge.

Elektriskt flyg har seglat upp som det halmstrå som nej-sidan greppar efter i försök att visa att flygplatsen har en framtid. Men även om det finns ett politiskt tryck, och därför offentlig finansiering, är de tekniska utmaningarna stora. Batterierna är helt enkelt för tunga, och hittills finns inga uppgifter om att en passagerare faktiskt flugit med ett elflygplan.

Klockan klämtar nämligen för flygplatsen, oavsett hur folkomröstningen går. 2035 står Ostlänken klar. Då kommer stockholmarna att ha en direkt tågförbindelse med Skavsta utöver den existerande till Arlanda. Detta faktum försämrar ytterligare konkurrensläget för Västerås Flygplats till den grad att det är svårt att se hur några reguljära linjer ska kunna upprätthållas.

Med mer pengar på fickan kan västeråsarna konsumera mer. Det blir stöd för hela näringslivet i stället för några få företag.

Annons

Den stora ideologiska vindkantringen sker i hävdandet av att flygplatsen räddar arbetstillfällen. För den som tror på en fri marknadsekonomi kommer också förvissningen om att subventioner aldrig räddar några jobb. Varje skattekrona som används för att hålla flygplatsen under vingarna är en krona som undanhålls skattesänkningar eller satsningar på välfärd och tillväxt. 

Annons

Med mer pengar på fickan kan västeråsarna konsumera mer. Det blir stöd för hela näringslivet i stället för några få företag. 30 miljoner mindre till subventioner kan också användas för att avskaffa parkeringsavgifterna i centrum, vilket skulle ge oss ett levande centrum och än fler arbetstillfällen. För den som hellre vill satsa på kommunens kärnverksamhet skulle 30 miljoner årligen i att förbättra undervisningen i våra skolor och därigenom skapa bättre förutsättningar för att unga snabbare kommer i jobb eller högre studier.

Anders Borg definierade 2009 moderat politik som ”Ta ansvar för de offentliga finanserna och värna välfärdens kärna”. Den 21 mars tänker jag följa den devisen, även om det parti jag arbetat för inte gör det. 

Jag vill uppmana andra borgerliga väljare att göra detsamma. Rösta för att stoppa miljonrullningen. Rösta ja till att lägga ner Västerås flygplats

Ulrik Rydén

Politisk tjänsteman för Moderaterna 2008–15

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan