Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ny energi-mix-teknik behövs

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sol- och vindkraft är osäkra och ojämna energiresurser, men fungerar bra när solen skiner dagtid och när det blåser.

Bild: Seth Jansson

Annons

Världen behöver en ny kombination av teknik för att klara miljön. Staten måste ta ett brett systemansvar, som är mycket mer omfattande än dagens kortsiktiga politik.

Att använd ved, kol, gas och olja måste minska. Nya internationella lösningar behöver förhandlas fram. Att bara utveckla möjligheterna med vind- och sol löser inte problemet med koldioxiden i atmosfären.

En mycket stor nedsmutsare av vår miljö är alla kommunala värmekraftverk. De sprider koldioxid, som orsakar att vårt klimat blir varmare och isen vid polerna smälter och höjer havsnivån. Att fånga in gasen är möjligt. Det är dyr teknik att trycka ner gasen i jordskorpan för omvandling till fast form under en tioårsperiod, men detta måste ske storskaligt, trots kostnaderna.

Annons

Vattenkraften är den bästa källan till bra elenergi. Alla vattendrag ska tillåtas ha kraftverk. Det förekommer att myndigheterna vill lägga ner mindre anläggningar och återskapa fiskvägar. Här behövs en bredare politik, än dagens enkelriktade synsätt från vissa miljöaktivister. Många små, automatiskt styra vattenturbiner kan installeras.

Annons

Världen behöver stora kärnkraftsanläggningar för att klara basproduktionen av elenergi. Säkerheten är viktig och måste lösas på ett bättre sätt än i dagens anläggningar. Resurser för utveckling måste därför ökas internationellt. Målet kan vara att minst 50 procent av elenergin kommer från kärnenergi.

El kommer att bli en stor bristvara i framtiden.

Naturgasen måste avvecklas i för att klara av att minska den miljöfarliga koldioxiden. Små kärnkraftverk kan ersätta alla större kraftvärmepannor runt om i världen. Små reaktorer kan använda det överblivna förbrukade bränslet från dagens kärnkraftverk. Det är alltså en vin-vin-lösning. Dessa små reaktorer kan massproduceras och placeras ut.

Tekniken måste sättas i produktion för att generera fjärrvärme, elenergi och vätgas. Produktion av vätgasen sker med el och kan vara en effektutjämnare för att ta hand om elöverskott. Gasen produceras som regulator när belastning varierar.

El kommer att bli en stor bristvara i framtiden. Att driva våra personbilar, göra stål, koppar och aluminium fossilfritt med mera kräver energi. Vätgas är ett framtida bränsle för bland annat tunga fordon. Vätgas kan också vara en lagringsresurs, som kan användas snabbt vid bristläge. Våra skogar behövs för att minska på koldioxiden och är för värdefull för att bara brännas upp.

Annons

Veden är en bra råvara för papper och biodrivmedel. Vi måste också återskoga med att plantera träd på alla fria ytor för att binda mer koldioxid. Detta måste ske över allt där det går att odla. Skogen behövs för annat än eldning i kraftvärmeverk. Denna vedanvändning är mycket kortsiktig politik. Den förs fram av miljöaktivister med argument att det är återvinningsbart. Det är bara det att det tar cirka 80 år i Skandinavien att få energibalansen att fungera.

Annons

Sol- och vindkraft är osäkra och ojämna energiresurser, men fungerar bra när solen skiner dagtid och när det blåser. Det behövs alltså annan teknik som klarar att jämna ut produktionen.

Pumpkraftverk och vätgasproduktion kan vara effektutjämnare i energisystemet. Stora batterisystem med strömriktare behövs också för att kapa belastningstoppar och för att lagra när det är överskott. Stora kraftledningar behöver byggas för att överföra elenergin.

Europa behöver ett nytt stamnät baserat på högspänd likström för att i samverkan flytta energin dit den för tillfället behövs.

Ingemar Andreason

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan