Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Europa har mycket att lära av kraftvärmeverket i Västerås

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Jag minns min första sommar på kraftvärmeverket i Västerås. En natt sticker särskilt ut. När mitt nattpass påbörjades fick vi veta att det under kvällen hade skett ett så kallat slaggras i en av kolpannorna. Oförbränt material hade gradvis klumpat ihop sig längs pannans väggar och slutligen rasat ner och orsakat ett berg av slagg – illaluktande sten och grus i en odefinierbar sörja av kol och tungmetaller – på botten av pannan och ute på golvet i anläggningen. Natten ägnades åt att med svett och kolsot i ansiktet skyffla bort slaggen som nu hindrade pannan från att fungera. 

När jag kom tillbaka sommaren därpå var problemet löst. Kraftvärmeverket hade nämligen slutat använda kol för att förse västeråsarna med el och varmvatten. Under tiden som gått mellan somrarna hade man byggt en ny anläggning och gått över till förbränning av avfall och biomassa i stället för kol. 

Annons

Annons

Sommaren på kraftvärmeverkat i Västerås säger mycket om Sveriges klimatarbete. Sverige har nämligen 290 kommuner och nästan lika många fjärrvärmesystem där kraftvärmen förser oss med varmvatten. Och precis som i Västerås så drivs väldigt många av dessa i dag med biomassa.

Så har inte alltid varit fallet. 1980 producerades 91 procent av Sveriges fjärrvärme med hjälp av fossila bränslen. Samma siffra 2019 var 3,6 procent. Den här snabba utvecklingen är en framgångssaga som bidragit till att Sverige har lyckats minska sina utsläpp från vår uppvärmning enormt mycket. Beroendet av fossila bränslen kvarstår dock i Europa och över 73 procent av Europas energi var fortfarande fossil 2019. 

Det är därför olyckligt, beklagligt och skrämmande att flera miljöorganisationer och opinionsbildare, som bland annat Världsnaturfonden (WWF) och Greta Thunberg, ger sig in i den politiska debatten om bioenergi och sprider direkta felaktigheter. Blanda annat påstår WWF, genom att visa en bild på timmer och ett kraftvärmeverk, att förbränning av biomassa orsakar stora koldioxidutsläpp och bidrar till försämrad luftkvalitet, vilket inte stämmer.

Biomassa har många klimatmässiga fördelar jämför med kol. Vid förbränningen skapar visserligen även biobränsle koldioxidutsläpp, men det är utsläpp som trädet plockat ur atmosfären då det växte upp. Biomassan förnyas i cykler om 100 år genom att kolet binds upp i ny biomassa när nya träd planteras och växer upp. Det kan jämföras med fossila bränslen som har samma cykel på flera miljoner år.

Annons

Skogsbruket används för att vi ska kunna producera fler trähus med virke, byta ut plast mot pappersprodukter, producera tyg utan olja och för att fasa ut bensin och diesel i våra bilar.

Annons

Dessutom sker förbränning av biomassa i Sverige i högteknologiska kraftvärmeverk med flera steg av avancerad rökgasrening. Röken som släpps ut i de svenska städernas skorstenar är därför till största del vattenånga, till skillnad från kolkraftverkens rökgaser med hög andel svaveldioxider som bidrar till såväl smog som försurning. Därför har man fel när man jämför biomassa med kol. 

Skogsbruket används för att vi ska kunna producera fler trähus med virke, byta ut plast mot pappersprodukter, producera tyg utan olja och för att fasa ut bensin och diesel i våra bilar. Den bioenergi som används i Europa baseras främst på restprodukter som kommer från skogsindustrin enligt det Europeiska forskningscentret JRC. Forskningscentret konstaterar att användningen av dessa restprodukter bidrar med stor klimatnytta då de används för att göra el och värme, i stället för att använda fossila bränslen. 

Användningen av bioenergi är således inte så svartvit som bilden som målas upp. Mitt budskap är därför följande: 

- För att fasa ut fossila bränslen i plast och cement behövs mer produkter i papper och trä. Våra skogar är en enorm tillgång.

- För varje träd som fälls i Sverige planteras nya – beviset finns då den svenska skogen växer och aldrig varit så stor som den är nu.

Annons

- Särskilj biomassa och biomassa – det finns biomassa som är hållbar och restprodukter som kan nyttjas för att fasa ut fossila bränslen. 

- Förbränning av biomassa i Sverige kommer huvudsakligen från restprodukter i skogsbruket. Att sprida bilden att träd huggs ner för att eldas upp är grovt felaktig. 

- Förbränning av biomassa har gjort det möjligt att fasa ut kol i vårt värmesystem. Förutom bioenergi och kärnkraft finns få fossilfria alternativ för att producera värme – att använda värdefull förnybar el vore ett enormt resursslöseri och skulle öka efterfrågan i vårat redan ansträngda elsystem oerhört. 

- Förbränning av restprodukter är en viktig byggsten för att fasa ut de fossila bränslena. Det möjliggör att varmvattnet i våra städer, precis som i Västerås, produceras från biomassa från skogen, i stället för det smutsiga kolet. Det bör vi i Sverige, och Västerås, vara stolta över. 

Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker, västeråsare och energiingenjör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan