Annons

Annons

Annons

Matilda Molander

ledare liberal

Matilda Molander
Molander: Den som lär sig svenska och jobbar ska få stanna

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Den nya migrationspolitiken måste ge vägar in i samhället. Foto: Johan Nilsson / TT

Bild: Lina Larsson

Annons

LEDARE. Målet är att invandringen ska vara bra för Sverige, skrev Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M) på torsdagens DN Debatt när de presenterade Moderaternas förslag till ny migrations- och integrationspolitik. Få kan väl ha något att invända mot den målsättningen. Den stora och svåra frågan är hur man gör för att det ska bli så.

Några timmar senare höll Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP) presskonferens och presenterade regeringens förslag till ny migrationslagstiftning.

De hann knappt öppna munnen innan bråket om förslaget var igång. Migrationspolitiken är vår tids mest infekterade politiska fråga.

Annons

Förslagen i regeringens lagrådsremiss är på samma gång drastiska och en fortsättning på en inslagen väg. Den generösa migrationspolitik med permanenta uppehållstillstånd som har rått sedan 1984 är på väg mot sitt definitiva slut, de hårda skärpningar som infördes med den tillfälliga lagen 2015 blir det nya normala.

Annons

Uppehållstillstånden blir enligt förslaget tidsbestämda till tre år för flyktingar och till 13 månader för alternativt skyddsbehövande, det vill säga personer som flytt från exempelvis krig och väpnade konflikter. De tillfälliga uppehållstillstånden ska sedan omprövas vartannat år för att se om skyddsskälen finns kvar. Den som flyr på grund av välgrundad rädsla för allvarliga övergrepp i hemlandet har inte längre rätt till asyl.

Det är en hård invandringspolitik i nivå med de mer restriktiva länderna i EU. Det uttalade syftet är att det inte ska vara attraktivt för människor på flykt att söka sig hit, för att undvika en situation som 2015. Om Sverige ska klara av att ta emot och integrera dem som kommer hit på ett bra sätt kan det inte komma för många, lyder argumentet. Det är sant.

Men hur väl invandrare blir en del av Sverige beror inte bara på antalet människor som kommer hit. Om integrationen fungerar avgörs i betydligt högre utsträckning av hur de som kommer hit släpps in i och anstränger sig för att bli en del av samhället.

Om migranter får arbete, försörjning och lär sig språket går det att ha en stor invandring utan att det belastar samhället, gör de inte det blir även en liten invandring betungande. En migrationspolitik som är bra för både gamla och nya svenskar måste därför innehålla starka incitament att integrera sig.

Annons

Den nya lagens bestämmelser om att de som kommer hit ska få tillfälliga uppehållstillstånd gör det mindre attraktivt att komma till Sverige, och minskar motivationen att lära sig språket, skaffa jobb och lära känna nya människor.

Annons

Det är därför klokt att den som haft tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och fortfarande har skyddsskäl enligt förslaget kan få permanent uppehållstillstånd om hen uppfyller krav på försörjning, språk- och samhällskunskap och laglydigt leverne. Förslaget premierar den som anstränger sig för att bli en del av Sverige och det är bra.

De här delarna i förslaget är de flesta partierna, mer eller mindre motvilligt, överens om.

Men vad ska hända med den som bott i Sverige i många år, lärt sig svenska, skaffat jobb och blivit en del av samhället när det en dag blir fred i hemlandet? Om det råder det betydligt större oenighet.

Den stora stridsfrågan är nämligen den humanitära skyddsgrund baserad på särskilt ömmande skäl som regeringen vill föra in i utlänningslagen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lovar att riva upp den om de kommer till makten nästa år eftersom de menar att den skulle ge alldeles för många möjlighet att stanna i Sverige.

Migrationskommitténs förslag var i stället att uppehållstillstånd av humanitära skäl ska ges på basis av synnerligen ömmande skäl. Vad är skillnaden mellan synnerligen och särskilt? I juridiken är den stor. Med ordet synnerligen blir möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl i princip obefintlig, enligt ett uttalande från Migrationsöverdomstolen. Med de särskilt ömmande skäl som regeringen vill införa kommer det att vara nödvändigt att ha vad som kallas för en särskild anknytning till Sverige, det vill säga ha arbete, bostad och ett etablerat socialt nätverk, för att få stanna.

Annons

Annons

För att ha en sådan särskild anknytning måste man oftast ha bott i Sverige under uppåt ett decennium och det är alltså långt ifrån säkert att det blir en “allmän amnesti” för ensamkommande som vissa kritiker kallat det. Däremot kommer skyddsgrunden att göra det klart lättare för den som etablerat sig i Sverige att få stanna även när skyddsskälen upphört, och det är en viktig del av en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Som Migrationsverket skriver i sitt remissvar kommer det här antagligen leda till att fler får uppehållstillstånd, det är bra.

Med tillfälliga uppehållstillstånd som ska omprövas med jämna mellanrum har vi hamnat i en situation där människor som integrerat sig och etablerat sig i Sverige, som är någons arbetskamrat och vars barn är någon annans bästa klasskompis kan utvisas efter åratal i Sverige eftersom kriget i hemlandet upphört. Det upprör.

En invandringspolitik som är hållbar i befolkningens ögon måste se till att inte oproportionerligt många flyktingar söker sig hit, men den måste också se till att de som kommer hit får möjlighet och uppmuntran att integreras och bli en del av samhället. Och att de som lyckas får stanna.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan