Annons

Annons

Annons

Västerås

Debatt
Nilsson (L): Äldrenämnden styr hemtjänsten – Svar på ledare 17/4

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bengt-Åke Nilsson (L) är ordförande i äldrenämnden i Västerås.

Bild: Ingegerd Backlund

Annons

REPLIK. VLT:s politiska redaktör Matilda Molander skriver om hemtjänsten, VLT den 17 april. Tyvärr innehåller ledarkommentaren några felaktigheter. Att kvalitetsuppföljningen enbart skulle grunda sig på inkomna klagomål är i grunden helt fel. Den majoritet som tillträdde efter valet har valt att satsa ökade resurser på den enhet som gör uppföljningar av verksamheten. Och uppföljningarna av hemtjänsten görs genom ett omfattande utredningsarbete och alls icke enbart utifrån klagomål. Att det är enbart de privata hemtjänstföretaget som omfattas av uppföljningar är en annan felaktighet i Molanders artikel. Denna felinformation fanns även i revisorernas rapport, men som framgick av debatten i Kommunfullmäktige var detta fel. Egenregin utsätts för precis samma granskning som de privata hemtjänstutförarna. Detta vidimerades också i debatten av Anna Nordin (M).

Annons

Annons

Molander frågar sig vem som styr hemtjänsten och svaret är givetvis äldrenämnden. Det är nämnden som ställer kvalitetskrav på verksamheten. Det är också nämnden som sedan oktober 2018 beslutat om att avsluta samarbetet med tre hemtjänstleverantörer, som inte uppfyllt nämndens kvalitetskrav.

Med detta sagt är jag gärna den första att framhålla vikten av att lyssna på och genomföra de förslag om förbättringar som framhålls i revisionsrapporten.

Bengt-Åke Nilsson (L)

Äldrenämndens ordförande

SVAR DIREKT: Bengt-Åke Nilsson (L) behöver nog sätta sig och läsa tidningen en gång till i lugn och ro, han verkar nämligen ha missat en viktig del av texten. I ledaren står att kvalitetsuppföljning enligt revisionen sker efter inkomna klagomål och genom avtalsuppföljning.

I debatten framhöll Nilsson (L) att brister i avtalsuppföljningen av egenregin beror på coronapandemin. Vad Anna Nordin (M) sa i frågan var tyvärr svårt att höra på grund av dåligt ljud i sändningen. Bristerna i uppföljningen under 2020 kan som Nilsson säger bero på coronapandemin, men det är inget som togs upp i vare sig revisionsrapporten eller ledaren. Oavsett anledning får vi hoppas att kvalitetsuppföljningen fungerar bättre när vi lämnar pandemins akuta fas bakom oss.

Annons

Det är bra att nämnden ställer kvalitetskrav på verksamheten, tyvärr påpekar revisionen i sin rapport att nämnden inte har definierat vad kvalitet är. Det, tillsammans med de brister i nämndens roll som arbetsgivare och dialogen mellan nämnd och förvaltning som revisionen har identifierat måste åtgärdas.

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan