Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Nu slutar jag som Vägsamarit

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag var på plats vid ett tillbud för en tid sedan på E 18 vid Västjädra då ett par ett par blivit trängda in i mitträcket. Jag gick fram till paret och såg att allt var okej. Precis då kommer Räddningstjänsten, och efter några minuter även Polisen.

En konstapel kom då fram till mig och undrade om det jag höll på med är lagligt och vilka jag arbetade för. Jag berättade för honom att jag är Vägsamarit och hjälper medmänniskor vid olika tillbud. Och har grundligt kollat med Transportstyrelsen vilka lagar och förordningar jag har att följa.

Han ville fortsätta diskussionen vid Svedvi rastplats. Han började fotografera mig framifrån, höger sida ,vänster sida och bakifrån. Jag trodde jag var med i en Amerikansk gangsterfilm. Folk som satt på rastplatsen bara ruskade på huvudet.

Annons

Annons

Konstapeln rapporterade mig, för vad vet jag inte. Han upplyste mig om att jag inte skulle hålla på med min verksamhet förrän polisen kontaktat mig.

Min samhällstjänst har varit E 18 mellan Köping och Frössvi rastplats mot Enköping där våran länsgräns slutar, även väg 66 och 56 har ingått. Det har varit punkteringar, fordonshaverier, slangar som gått sönder, bröstsmärtor, listan kan göras lång. När jag kommit på plats har jag följt V3-Principen.Varna trafikanter, vägleda trafikanter, värna och hjälpa de drabbade. Jag är klädd i varselkläder med hjälm. För att skydda oss tills bärgare inklusive TMA-bil kommer på plats har jag satt ut varningstält som Räddningstjänsten sponsrat mig med, satt upp blinkande varningstriangel på taket. För säkerheten har jag vid E 18 tagit med de drabbade över skyddsräcket för att inte vara på E 18 där trafiken är väldigt hög och intensiv.

I vintras hade jag te och kaffe med mig då många drabbade fick sitta i kyliga bilar efter avåkningar i sin väntan på bärgare. Jag har mjuka björnar till barn, även kläder så de kan klä på dem för att få barnen att tänka på något annat efter en skrämmande upplevelse.

Jag har utrustat bilen för olika tillbud som kan tänkas inträffa. Jag ser mig som en hjälte i personbil. Alla som jag hjälper har visat mig stor respekt och även velat donera mig en slant för att jag stannat och hjälpt dem i nöd. Jag har följt dom lagar och förordningar som lagen kräver och inte utsett mig som någon myndighetsperson, detta ska understrykas.

Annons

Men efter denna händelse så avslutar jag min samhällstjänst som fanns på 60-talet, som jag ånyo tog upp och som har varit väldigt roligt att få hjälpa till.

Även har jag rapporterat till Vägverket i deras app om olika tillbud som trasiga vajerräcken, döda djur på vägrenen, gropar på rastplatser med mera. Meddelat Trafikradion om vad som inträffat och när jag lämnat att framkomligheten är återställd.

Annons

Bärgarna får ofta stå själva då blåljus lämnat och stå oskyddade om de inte har TMA-bil med sig. Jag skyddar de med att stänga av en fil tills TMA-bil kommer på plats, detta gäller E 18. I lagens mening för Transportstyrelsen har jag den rätten. Dels för att skydda oss och få ner hastigheten när de kör förbi.

Att bli fotograferad offentligt på en rastplats som om man skulle vara kriminell. Jag har nu en annan syn på polisen.

From i dag, fredagen den 4 juni, slutar jag att vara Vägsamarit/Trafiksamarit. Så konstapeln kan lägga ner ärendet. Jag har under 1,5 år haft nöjet att hjälpa mina medmänniskor vid olika tillbud och det har varit väldigt uppskattat.

JPG

Fotnot:

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) - grundat 1926 - utbildade och organiserade under 1960-talet så kallade trafik- eller vägsamariter som skulle bistå trafikanter vid nödsituationer.

Trafiksamariterna uppgift var att i första hand ge Första hjälpen, se till att ambulans och bärgare larmades men kunde även hjälpa till vid tex motorstopp och dikeskörningar genom att göra en insats eller att tillkalla bärgare. Utsättande av varningstriangel och trafikdirigering vid olyckplats hörde till uppgifterna. 

Annons

Lag (2003.778) om skydd mot olyckor

t.o.m SFS 2020:882 Kap 2 Enskildas skyldigheter

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

1 §   Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Annons

Vägmärkesförordning (2007:90)

4 § Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

Envar har således stöd enligt ovan att sätta ut det som du beskriver i avvaktan på Räddningstjänst och polis.

Vid en trafikolycka

Kommer du först fram till en trafikolycka

Ta reda på vad som har hänt: Finns det några skadade? Hur många kan vara skadade och vem är i störst behov av hjälp. Ta befälet men ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Larma SOS på telefonnummer 112.

Rädda om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, det kan vara en brand eller nära trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Varna andra medtrafikanter. Sätt ut varningstrianglar och skydda olycksplatsen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan