Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: En skrivelse från kommunen ska undertecknas med namn

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Västerås stad har ett forum för frågor, info@vasteras.se, som jag använt vid flera tillfällen. Då Teknik- och fastighetsförvaltningen svarar, undertecknar man med "Med vänlig hälsning, Teknik- och fastighetsförvaltningen". Inget namn, ingen titel... En skrivelse i tjänsten ska undertecknas med namn och titel eftersom det är personen i fråga som ansvarar för att innehållet är sakligt och korrekt. Det försvårar dessutom följdfrågor eftersom frågeställaren inte har en aning om vem som utformat texten.

Annons

Annons

Tjänstemän anställda vid en myndighet är offentliganställda, "offentlig" betyder "för allmänheten, allmän", vilket talar för att skrivelser ska undertecknas med namn och titel. Accepterar våra politiker att skrivelser som utgör underlag för beslut är undertecknade med förvaltning? Enligt Västerås stads riktlinjer ska SMS betraktas som allmän handling, alltså undertecknas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen förklarar tillvägagångssättet att man vill undvika att medarbetare hotas och trakasseras. Om anställda utsätts ingår det i förvaltningens arbetsgivaransvar att skydda och stötta medarbetaren. Beteendet är ett brott som ska polisanmälas. Socialsekreterare, vars utredningar kan innebära mycket ingripande åtgärder i enskildas och familjers liv, undertecknar inte de med namn och titel?

Sist men inte minst kan avpersonifiering och anonymisering leda till ett ökat förakt för kommunala tjänstemän och politiker.

Britta Wallin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan