Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi måste göra mer lokalt för klimatet 

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

2021 har varit ett extremt år. Isar och glaciärer som smälter snabbare än beräknat. Skyfall, översvämningar, torka och fruktansvärda bränder som slukar både skog, hus, djur, människor och livsmedelsproducerande mark på ett sätt vi inte trodde var möjligt, i Nordamerika, Europa, i Sibirien och i Amazonas. Och nu även i Gävle. 

Vi har trott att vi har ungefär 10 år på oss att klara av att halvera utsläppen av växthusgaser och undvika att vi närmar oss ”tipping point”, vändpunkter där skadorna blir oåterkalleliga och gör det omöjligt att hejda en medeltemperaturökning som i sin tur ytterligare ökar mängden av koldioxid och metan i atmosfären. Men förmodligen har vi ännu kortare tid på oss.

Annons

Rapporten från IPCC visar att det vi gör inte räcker. Vi måste snabba på omställningen ytterligare. Kraftigt minska koldioxidutsläppen, nå nettonoll och därefter ta bort koldioxid ur atmosfären. Använda dricksvattnet klokare och öka den biologiska mångfalden. Vi riskerar att inte kunna förse jordens befolkning med mat utan vatten och pollinerande insekter.

Annons

Vi har från Centerpartiet tagit initiativ att vi gör rätt i Västerås och vad som krävs ytterligare för att nå längre.

Vi måste också planera för ett förändrat klimat och extremt väder. Utredningar gjorda i USA av årets värmebölja visar att det kan skilja upp till 15 grader i samma stad beroende på hur samhället är byggt. I fattigare bostadsområden, med få träd, mycket asfalt och hårdgjorda ytor, var det 15 grader varmare jämfört med mer välbeställda bostadsområden med mycket grönytor och skuggande träd. Klimatförändringarna är inte bara en kris för samhället i stort utan ökar ojämlikheten mellan människor som bor i samma stad. Att bygga och planera för mer träd, grönska och vatten i bostadsområden gör att vi kan klara både värmeböljor och skyfall på ett bättre sätt. Och med rätt skötsel gynnar vi samtidigt den biologiska mångfalden och binder koldioxid.

Vi måste fasa ut fossila bränslen. Snabba på omställningen och nyttja kraften som solen ger, både genom fotosyntesen och solceller, återbruka, återvinna och sluta det biologiska kretsloppet. Bruka utan att förbruka. Nyttja tekniken och nya odlingsmetoder. Utveckla de gröna näringarna i Sverige ännu mer som kolsänkor och för att producera sund och säker mat, förnybart material och energi.

Annons

Annons

Vi har från Centerpartiet tagit initiativ att vi gör rätt i Västerås och vad som krävs ytterligare för att nå längre. Klimatet är vår generations ödesfråga. Vi kan fortfarande klara klimatomställningen men då krävs mer action. Både internationellt, nationellt och lokalt.

Vicki Skure-Eriksson (C)

kommunalråd

Monica Stolpe-Nordin (C)

kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan