Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Anmäl gärna fel via appen

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Privat

Annons

Svar på inläggen ”Västerås trottoarer och cykelvägar får förfalla” samt ”När ska staden röja cykelbanor?”, VLT den 26 augusti.

Ingen ska behöva rispa upp armarna eller ha svårt att mötas på grund av växtlighet vid våra gång- och cykelbanor.

Annons

Precis som en av er är inne på så har Västerås stad det yttersta ansvaret för att sköta om kommunala ytor. Det ansvaret gäller även om vi har avtal med entreprenörer. I dagsläget har vi anlitat tre olika entreprenörer för löpande skötsel och tillsyn av våra driftsområden i staden. De ska bland annat sköta om våra cykelbanor och hålla undan växtlighet så det inte stör framkomligheten. Men att utkräva daglig tillsyn över alla ytor skulle kosta för mycket.

Annons

I Västerås kommun finns cirka 55 mil gator samt 40 mil gång- och cykelväg med tillhörande utrustning. Vi förvaltar även 1 200 hektar parkmark, bara för att nämna några saker som ingår i vårt uppdrag. Det är därför mycket värdefullt för oss att få veta när det finns fel eller brister någonstans. På så vis kan vi både åtgärda felet snabbare och göra kvalitetsuppföljningar inför kommande avtal. Upptäcker ni ett fel, hinder eller risk får ni gärna anmäla detta via appen ”Tryggare Västerås”.

Vi är också ytterst medvetna om det underhållsberg vi har. Det beror på att vi under flera decennier fått mindre pengar till underhåll än vad som behövts. De senaste åren har vi dock fått en kraftig ökning i beläggningsbudgeten. I år har vi en rekordstor budget och kommer att lägga 80 miljoner kronor i underhåll av gator, gång- och cykelvägar och broar. Varje år väljer vi ut ett antal både högtrafikerade gator, bostadsgator och gång- och cykelvägar i hela kommunen, enligt en beläggningsplan. Med den takt på underhåll vi har nu kommer vi åt ungefär 5 procent av vägnätet varje år.

Annons

Linnea Viklund

Gatu- och parkchef

Västerås stad, teknik- och fastighetsförvaltningen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan