Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: L: Politiker ska fatta beslut – inte detaljstyra

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Kommentar på inlägget "Bristande intresse för ny teknik i sjukvården", VLT den 20 augusti.

Kristdemokraterna skriver i en debattartikel att regionstyret har bristande intresse för ny teknik och kunskap i sjukvården. Det är ett påstående som helt saknar grund. Mot bakgrund av en inlämnad motion målas en bild upp som inte liknar verkligheten.

Annons

Annons

Regionstyret har under mandatperioden målmedvetet engagerat oss för dessa frågor. Oppositionen, med Kristdemokraterna, har tvärtemot varit ointresserade och ifrågasättande. Är det en politisk omsvängning vi nu ser är det välkommet.

För oss som liberaler är det självklart att västmanlänningarna behöver en region i framkant som bidrar till att skapa och tillämpa ny kunskap. Under 20-talet, när regionens verksamhet ska moderniseras och effektiviseras, är det en förutsättning för att göra framsteg.

Liberalerna har aktivt drivit på för förstärkningar av regionens forsknings- och innovationsarbete. Vi har skrivit fram och tagit beslut om en ny strategisk inriktning, och breddat perspektiven till att i större utsträckning än tidigare även innefatta arbetet med främjandet av den regionala utvecklingen, och tillskjutit ekonomiska resurser. I Kristdemokraternas och Moderaternas budget är anslaget till dessa områden betydligt mindre. Regionstyret har prioriterat upp forskning och innovation mycket konkret.

I anslutning till sin debattartikel har man genom sin motion velat detaljstyra hur regionens medarbetare ska arbeta med forskning och innovation. Vi i regionstyret har i stället stort förtroende för hur medarbetarna ska utföra och genomföra de politiska beslut som vi har fattat. Som politiker ska vi fatta beslut om vad som ska göras och inte detaljstyra hur!

Annons

Agne Furingsten (L)

Annons

regionråd med ansvar för forskning och innovation

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan