Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Västerås äldrenämnd behöver ett nytt styre

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Kommentar på inlägget "Människor är inte gods, man gör inte så här", VLT den 8 september.

Signaturen Angelique frågar oss politiker i ett inlägg varför det mycket omtyckta, väl fungerande och relativt nybyggda äldreboendet på Gotlandsgatan ska läggas ned på bekostnad av tryggheten hos de äldre som bor där. Det är en högst relevant och aktuell fråga.

Här kommer oppositionens svar.

Vi moderater och kristdemokrater har starkt motsatt oss nedläggning av samma skäl och ifrågasatt detta i äldrenämnden. Vi har krävt ny upphandling för att kunna behålla boendet. Majoriteten, bestående av L + S + C+ MP, har trots de uppenbara argumenten ändå drivit igenom nedläggningen.

Annons

Annons

Det tyngst vägande skälet till majoritetens beslut om nedläggning är de nya kommunala boendena som nu tas i bruk. Det saknas nämligen personer som ska bo i nybyggnationerna. I en i förväg planerad flyttkedja är det därför tänkt att boende på bland annat Gotlandsgatan och Flodinsgården ska flytta till de nya boendena. Trots att valfrihet är ett begrepp äldrenämnden ska sätta högt så har just den liberala valfriheten och de boendes vilja glömts bort i processen.

Människor behandlas som schackpjäser i en boendeplanering som bortser från vilja, önskningar och valfrihet. Det är givetvis under all kritik.

I en felberäkning av den demografiska utvecklingen har nybyggnationerna startats upp i ett för tidigt skede, varför andra funktionella boenden som i huvudsak drivs av privata utförare nu är i riskzonen för nedläggning till förmån för de nya kommunala boendena.

Nästa stora fråga efter Gotlandsgatan är att ställa nedläggning av Flodinsgården mot att byggnation av äldreboendet på Stenkumla utgår för att äldrenämnden inte ska få överkapacitet, det vill säga ett för stort antal tomma boendeplatser. Det här är en på flera sätt olycklig och mycket allvarlig utveckling under mandatperioden och som direkt orsakats av en bristande politisk ledning och styrning.

Ett annat skäl till nedläggning av just Gotlandsgatan är ekonomiskt då boendet på grund av bland annat momsregler är dyrare än kommunens egna boenden. Här har vi moderater och kristdemokrater lyft möjligheten att diskutera en jämkning med utföraren i stället för att helt sonika lägga ned boendet.

Annons

Annons

Ett tredje skäl är upphandlingstekniskt där det enligt juridiken inte är möjligt att förlänga befintligt avtal. Det är däremot möjligt att i en komprimerad process teckna ett nytt avtal och genomföra en ny upphandling.

Nedläggningen av Gotlandsgatan är sammanfattningsvis ett dåligt beslut som vi inom oppositionen är beredda att riva upp. Vi moderater och kristdemokrater är tydliga med att vi vill behålla boendena på både Gotlandsgatan och Flodinsgården. Där vi inom oppositionen hittar lösningar för valfrihet så väljer majoriteten en annan väg för att slippa ta konsekvenserna av sin egen dåliga planering.

Västerås äldrenämnd behöver ett nytt styre. Vi moderater och kristdemokrater står beredda.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande Äldrenämnden

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd och gruppledare

Amanda Grönlund (KD)

oppositionsråd och gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan