Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Jag kan bara beklaga att information skötts så dåligt

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Svar på inläggen "Människor är inte gods, man gör inte så här", VLT den 8 september, och "Västerås äldrenämnd behöver ett nytt styre", VLT den 11 september.

De tre skribenterna som representerar M och KD tycks tro att om man upprepar en osanning tillräckligt många gånger så kommer människor att tro att detta är sanningen. Men så är det inte. Sanningen om äldreboendet på Gotlandsgatan är följande:

2015 var det en otroligt stor brist på äldreboenden i Västerås, bristen blev än värre genom att den då styrande grupperingen, med bland annat KD, beslöt att trots protester från boende, anhöriga och oss i oppositionen lägga ner demensboende Gude. Främst Marcus Jacobsson (M) och undertecknad drev på och till slut blev vi lyssnade till och en upphandling gjordes för att möjliggöra ett nyttjande av de då lediga platserna på Gotlandsgatan.

Annons

Annons

Hela tiden har det stått klart att avtalet med Attendo Care för Gotlandsgatan gällde fram till dess kommunen fått fram nya äldreboenden. Detta har alla inblandade, inte minst Anna Nordin (M), vice ordförande i äldrenämnden, sedan lång tid varit införstådda med.

Döm om min förvåning när jag vid ett informationsmöte för medarbetare, boende och anhöriga till boende på Gotlandsgatan den 22 april förstod att här har inte informationen om boendets framtid gått fram. Inte ens Attendos chef på Gotlandsgatan kände till att avtalet löper ut den 31 januari 2022 än mindre boende och deras anhöriga. Ansvaret för att ingen information har gått ut får väl delas mellan Västerås stad och Attendo. Alla som flyttat in på Gotlandsgatan borde informerats om att driftavtalet upphör i början av 2022. Självklart blev det upprörda känslor och kritiska frågor på informationsmötet. Jag kan bara beklaga att informationen skötts så dåligt.

Att driva äldreboendet efter den 31 januari 2022 skulle vara olagligt och kunnat åsamka Västerås stad skadeståndskrav på miljontals kronor. Ledamöterna i äldrenämnden från M och KD presenterade i maj ett nämndinitiativ om att göra en ny upphandling, detta behandlades på nämndsmötet i juni. Det visade sig vara omöjligt att kunna genomföra en ny upphandling på så kort tid, 7 månader. En upphandling som uppfyller alla krav tar minst 20 månader att genomföra. Detta vet Anna Nordin (M), som efter mötet berättade att det var partiet som tvingade henne till detta trots att det var tidsmässigt omöjligt att genomföra en upphandling. Så kan det politiska spelet se ut åtminstone hos Moderaterna i Västerås.

Annons

Slutligen är det väl inget märkligt med att oppositionen, M och KD, vill se en annan sammansättning av äldrenämnden. Det är ett fullt normalt agerande från den politiska oppositionen.

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ordförande äldrenämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan