Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Sänk inte kraven igen i grundskolan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Socialdemokraternas utbildningsminister har i brist på framtidsreformer nu på kort tid gått ut med ett antal skolpolitiska utspel som jag menar endast vrider tillbaka klockan och river upp i grunden fungerande system. Liberalerna var med och lade om hela grundskole- och gymnasiepolitiken 2011, vi höjde kraven för att antas till de nationella programmen och vi inrättade nya lärlings-och yrkesprogram i gymnasieskolan.

Bakgrunden var decennier av kvalitetsbrister, stora avhopp från skolan samt att yrkesutbildningarna inte var anpassade varken för elevernas intresse eller branschens behov. De var för teoretiska och det var de praktiska momenten som hade fått stryka på foten.

Nu har vi haft denna modell i tio år och när vi bad riksdagens utredningstjänst granska utfallet framkom att det är fler idag som slutför ett yrkesprogram och därmed tar en examen jämfört med 2011. Detta är oerhört positivt, även om problem kvarstår med genomströmningen. Det är fortfarande för många elever som inte bara lämnar grundskolan utan godkänt i alla ämnen, utan även på gymnasiet är det ungefär en tredjedel som lämnar utan en godkänd gymnasieutbildning.

Annons

Annons

Det är också korrekt att söktrycket till yrkesprogrammet svalnat något vilket är ett bekymmer för branschen på sikt. Men andelen har sakta ökat och med rätt åtgärder kan detta vändas. En förklaring till att det inte är fler som är inskrivna på yrkesprogram är att många av de som sökt programmet inte är behöriga och bakgrunden är att det i dag krävs åtta godkända ämnen från grundskolan istället för tre i det gamla systemet.

Liberalerna vill expandera och bygga ut lärlingsutbildningen, vi vill öka stödet för handledning och satsa mer på studie-och yrkesvägledning. Vi måste åter bejaka och tala väl om praktiskt kunnande. Alla elever måste få en reell chans att klara skolan. Det är också tydligt att arbetsmarknaden särskilt efterfrågar yrkesutbildade på gymnasial nivå.

Liberalerna menar att lösningen inte är det Socialdemokraterna föreslår att alla ska bli högskolebehöriga, den möjligheten finns redan idag, om eleven vill.

Men det senaste vansinniga uttalandet från Anna Ekström är att utreda och se över godkäntgränsen. Det enda syftet med ett sådant arbete är förstås att sänka kraven och klassa om de som inte är godkända idag till godkända och skicka över de till gymnasiet. Vi motsätter oss detta och menar att det är att lura eleverna. Liberalerna lyckades innan Januariavtalet upphörde att stoppa förslag om att införa ett nytt underkänt betygssteg, Fx. Även detta syftade till att ge nästan godkända elever poäng. Min erfarenhet från Västerås när Socialdemokraterna avskaffade alla lokala krav är att gymnasiet blev en utslagningsmaskin och många hamnade rakt ut i arbetslöshet. Liberalerna tror på tydliga krav, bättre anpassat stöd i grundskolan och höga förväntningar om fler ska lyckas med sin utbildning.

Roger Haddad (L)

Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson

Annons

Annons

Till toppen av sidan