Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Anita Bergqvist Persson

Anita Bergqvist Persson, en av RBU:s verkliga trotjänare har lämnat oss.

Annons

Anmäl text- och faktafel

RBU, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Unga, startade som en föräldraförening 1955 för föräldrar till barn med någon form av rörelsehinder där cerebral pares var den dominerande diagnosen. Distriktsföreningar startade runt om i landet. RBU Västmanland bildades 1963 och Anita blev tidigt engagerad i föreningen efter att sonen Jan föddes. Ett mångårigt engagemang som innebar olika förtroendeuppdrag i distriktsföreningen, varav en tid som ordförande.

Annons

Annons

Mellan åren 1985 fram till pensionen 1995 arbetade Anita som ombudsman på riksförbundet RBU:s förbundskansli i Stockholm, med särskild inriktning på hjälpmedelsfrågor och flerfunktionshinder. Hon representerade RBU i många arbetsgrupper, initierade och deltog i flertalet konferenser, forsknings- och utvecklingsprojekt bland annat ”En god start i livet” som tar upp barn med de svåraste flerfunktionshindren och deras möjlighet till habilitering och boken ”Ett rikare liv” som behandlar olika sjukgymnastiska metoder.

Anita var också engagerad i konferensen ”Rätt till en ljusnande framtid” tillsammans med Inger Öhlmér, som resulterade i en bok och stipendiefond med samma namn, som under ca 20 års tid delade ut stipendier till gymnasieelever som presterat goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

Anita var en sann föreningsmänniska och månade om att RBU Västmanland skulle leva vidare för att kunna stötta nya familjer som får barn med olika typer av rörelsehinder. Som ny in i funktionshindervärlden var Anita en stor trygghet för oss med yngre barn. Hennes breda kontaktnät och kunnighet inom habilitering och hjälpmedel och outtröttliga kamp för att förbättra för barn och familjer kom till stor nytta i brukarråd och dialogforum med ansvariga för habilitering, hjälpmedel, kommunala funktionshinderråd och politiker i både landsting och kommuner.

Annons

Vi i RBU Västmanland är så tacksamma för allt Anita bidragit med genom åren.

Våra tankar går till sonen Jan, släkt och vänner.

För styrelsen i RBU Västmanland

Vicki Skure-Eriksson, ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan