Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Edith Juhlin

Annons

Efter en lång sjukdomstid har förra vårdläraren Edith Juhlin, Västerås, avlidit i en ålder av 98 år. Hon sörjes närmast av släktingar och familjen Marie Stenius Svensson.

Anmäl text- och faktafel

Edith växte upp i en by strax utanför Sunne i Värmland. Efter utbildning till sjuksköterska i Örebro kom hon till Västerås, där hon arbetade med hörselvård på Asea. Hon var också fackligt aktiv bland annat som ordförande i Sveriges sjuksköterskeförbunds lokalavdelning i Västmanland. Hon vidareutbildade sig till vårdlärare och tjänstgjorde till sin pensionering på Västmanlands landstings vårdskola i Västerås.

Annons

Vad jag främst förknippar Edith Juhlin med är hennes stora intresse för kultur i alla dess former. Ett konkret uttryck för detta var hennes insats som ledamot i Västerås kulturnämnd. Dessutom var hon, så länge krafterna stod bi, en flitig besökare vid flera lokala kulturföreningars sammankomster, på konstutställningar och vid torsdagskonserterna i konserthuset.

Annons

Vid samtal med Edith återkom ofta tre ämnen: Värmland, Italien och Norden. De värmländska rötterna och känslan för hemlandskapets natur och kultur fanns kvar livet ut. Resorna dit för att ta del av kulturutbudet, i synnerhet runt Frykensjöarna, blev många. Hennes härstamning från de värmländska skogsfinnarna inspirerade till ingående kunskaper om finnkulturen. I över 50 år var Edith medlem i Värmlandsgillet i Västerås.

Genom sin man Bertil Juhlin fick Edith kontakt med tidiga arbetskraftsinvandrare från Italien till Västerås. I många fall knöts långvariga vänskapsband. Dessa vänskapsband jämte intresset för konst och universitetsstudier i konsthistoria bidrog till ett stort intresse för Italien och italiensk kultur. Med glädje talade hon om sina besök i Italien. Tack vare förmedling via sina vänner i Västerås fick hon möjlighet att på en del orter träffa lokalbefolkningen långt mera än vad man får på en vanlig turistresa.

Nordiskt samarbete och kontakter var en hjärtesak för Edith. Under några år efter sin pensionering var hon ordförande i Föreningen Nordens lokalavdelning i Västerås. Att genom programverksamhet, resor och skolungdomsutbyte sprida kunskap om Norden såg hon som en viktig uppgift. Insatserna inom det nordiska samarbetet medförde också att Edith fick bestående personliga kontakter i våra grannländer, inte minst i Finland.

Annons

Annons

Skönlitteratur var ytterligare ett stort intresse. Förtrogenheten med böcker av värmländska författare som Selma Lagerlöf och Göran Tunström var stor. Av lika stor betydelse för henne var t. ex. de ryska klassikerna. Även modern litteratur fängslade henne. Vid vårt sista samtal innan sjukdomen satte in diskuterade vi den då aktuella Neapelsviten av Elena Ferrante. Under sjukdomstiden fortsatte läsning och litteratur att vara viktiga för henne. Vid besöken fann man henne oftast sittande med en nyutgiven bok uppslagen framför sig. Tyvärr var någon diskussion kring det lästa inte längre möjlig.

Edith Juhlin lämnar efter sig minnet av en person med ett brett kulturintresse. Med sitt öppna sinnelag och sin entusiasm fastnade hon aldrig i några föråldrade och stelnade former utan var alltid nyfiken på det samtida och nya.

Jan Larsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan