Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Det finns sedan länge bra och fungerande samverkan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Den 20 september fanns en artikel i VLT som beskriver bostadssegregationen i Västerås. I artikeln hänvisar man bland annat till den rapport som Delegationen mot segregation nyligen gett ut.

Den visar att segregationen ökar i hela landet och Västerås är inget undantag. Däremot behöver det som Terrence Fell, universitetslektor i statsvetenskap vid Mälardalens högskola, säger bemötas. Han säger att ”det kan behövas en ny politik och ett ökat samarbete mellan de boende, lokala aktörer, ansvariga bostadsbolag och kommunen. Men det finns inte i dag.” Han säger också att ”Områdena 4-5 kommer att skärma av sig ännu mer och får mer tjänster och högre välfärd”.

Vi vill påstå att det sedan länge finns en bra och fungerande samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, näringsliv, civilsamhälle och boende i stadens olika delar. Vi jobbar strukturerat och målmedvetet sedan lång tid tillbaka med att öka delaktigheten och minska segregationen. Självklart finns det mer att göra och vi ser gärna att satsningarna ökar. Arbete pågår under senare tid med att förstärka arbetet, framförallt i de mer utsatta stadsdelarna.

Annons

Annons

Låt oss ta några exempel:

Stadens program för social hållbarhet bygger på tre principer; Jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro. För att stärka arbetet med att skapa mer jämlika förutsättningar har staden tagit fram en modell som bygger på välfärdsindikatorer och risk- och skyddsfaktorer för barn och ungas uppväxtvillkor. I de stadsdelar som har större utmaningar kraftsamlar staden, tillsammans med både fastighetsägare, civilsamhället, näringslivet och de boende på olika sätt.

Ett gott exempel är den samverkan som sker på Bäckby inom ramen för På lika villkor. Arbetet leds av Rädda barnen i partnerskap med Västerås stad, Mimer och Ikea. Här är delaktighet och inflytande från de boende grundpelare och ett tydligt fokus på arbete och hållbar försörjning samt trygghet. På Bäckby finns också fastighetsägarföreningen Utveckling Bäckby där lokala fastighetsägare tillsammans med staden planerar för stadsdelens bästa.

Ett annat exempel är det brottsförebyggande arbetet där staden tillsammans med Mimer och Polisen arbetar gemensamt enligt modellen EST, Effektiv Samordning för Trygghet. Arbetet sker i de mer utsatta stadsdelarna och bygger på veckovisa rapporter från verksamheter i stadsdelarna, gemensamma analyser och planering av insatser.

I de stadsdelar som har större utmaningar har staden också bildat verksamhetsnära ledningsgrupper, som består av chefer från kommunala verksamheter i stadsdelen. I några av dessa är Mimer representerade. Här kraftsamlar de lokala krafterna, tillsammans med boende, civilsamhället och näringslivet, kring de frågor man gemensamt prioriterat som viktiga för stadsdelen.

Annons

Annons

Sedan i våras finns också en arbetsgrupp med representanter från staden, Mimer och civilsamhället med fokus på stadsdelsarbete. En prioriterad fråga för gruppen är på vilket sätt civilsamhället och staden på bästa sätt krokar arm i de mer utsatta stadsdelarna. Allt för att skapa med jämlika förutsättningar.

De statliga så kallade Delmospengarna kommer ytterligare förstärka arbetet i de mer utsatta områdena och kopplas till de verksamhetsnära ledningsgrupperna.

Med dessa exempel vill vi visa att Terrence Fells uttalande inte stämmer med hur arbetet och samarbetet ser ut i Västerås olika stadsdelar. Det finns en tydlig politik och ambition för att skapa jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro för invånare i Västerås alla stadsdelar.

Ann-Cathrine Linér

Utvecklingsledare Förebyggarcentrum, Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen

Åsa Sundgren Häggberg

Verksamhetschef Fritid och Förebyggande, Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen

Mikael Källqvist

vd Bostads AB Mimer

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan