Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Integrationskrisen är vår tids ödesfråga

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda förutsättningar att bli en del av samhället. En lyckad integration kommer att gynna individen, Västerås och Sverige. Och den griper in i nästan alla politiska områden: jobben, skolan, gängbrottsligheten, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i framtiden.

Annons

Integrationen går för långsamt. Arbetslösheten bland invandrare är fyra gånger så hög som för inrikes födda. Två tredjedelar av de som får ekonomiskt bistånd är idag utrikes födda. Det tar 18 år innan hälften av de nyanlända som saknar gymnasieutbildning har ett arbete. När människor som kan jobba stannar hemma, betyder det att pengar som skulle kunna gå till vård, skola och polis i stället går till olika slags bidrag. Och utanförskapet riskerar att gå i arv till barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet.

Annons

Nysvenska föräldrar har förutom ansvaret att komma i självförsörjning även ett ansvar för sina barn. För att dessa föräldrar ska få en grundläggande möjlighet att uppfylla deras ansvar för sina barn behöver samhällsorienteringen utökas med ett särskilt föräldrastöd. Barn i Sverige har rättigheter som skiljer sig från många andra kulturer och den svenska skolan har inget uppfostrande uppdrag.

För att Västerås Stad ska kunna möjliggöra en bättre integration så måste ökat fokus läggas på att snabbt ge nödvändiga kunskapar om det svenska samhället, följa upp kunskaperna samt att från början fokusera på självförsörjning som grundprincip. Därför har vi artikelförfattare lämnat in en motion till Västerås kommunfullmäktige att samhällsorienteringen totalt utökas med 30 procent för ett särskilt föräldrastöd till nyanlända föräldrar och delen ”Att försörja sig och utvecklas i Sverige”.

Det är samhället som har att ge grundförutsättningarna för en lyckad integration och det är sedan den nyanländes skyldighet att ta till sig den och bli integrerad.

Annons

Enes Bilalovic (M)

Marcus Jacobson (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan