Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: KD: Det ska bli tryggare att färdas i Västmanland

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Staffan Bjerstedt

Annons

Trafikförsörjningsprogram för Västmanland. Det är inte en rubrik som lockar till långläsning hos de stora skarorna. Ändå är det ett mycket viktigt program som tar fasta på ett långsiktigt hanterande av kollektivtrafikförsörjningen i länet fram till 2030 med utblick fram till 2050.

Den 21 september beslutade Regionfullmäktige om ett nytt trafikförsörjningsprogram. Det är ett strategiskt program som är avgörande för många invånares livspussel i vårt län – för att få en vardag som fungerar enklare och smidigare.

Det finns några delar som vi Kristdemokrater på alla beslutsnivåer ser som viktiga att poängtera. Vi har det ständiga resurskrävande förslaget från den S-ledda regeringen om höghastighetsbanor för tåg i Sverige. Vi anser att Sverige inte behöver dyra nya banor som kräver enorma mängder cement och stål i materialbristens tider, och som i stort bara kommer landets tre stora städer till del. Vad vi behöver är ett stabilt välfungerande stamnät som knyter samman hela Sverige, och som går att lita på. Först då väljer fler att resa med tåg.

Annons

Annons

Vi vill använda mer resurser på att upprusta befintligt stomnät i Västmanland och hela Sverige istället för höghastighetståg. Västmanland har ständigt nedprioriterats från staten när det gäller tilldelning av medel för infrastruktur och trafiksatsningar. Det vill vi ändra på!

Busstrafiken är central och viktig för att kunna ta sig till skola och arbete. Ingen ska behöva vara rädd under färden eller på busshållplatsen – inte heller busschauffören. KD vill stärka säkerheten för våra chaufförer med skydd, inte bara för smittspridning utan även för hot och våld. Dessutom behöver flertalet busshållplatser i hela länet säkras upp så de är trygga att stå vid – både för vuxna och barn.

Det trafikförsörjningsprogram som nu antagits av Regionfullmäktige är ett program som ska sträcka sig över lång tid och behöver därför vara övergripande utan för mycket detaljer. Därför blir det mycket märkligt när det under Regionfullmäktige plötsligt från Socialdemokraterna lyfts in detaljfrågor utifrån kommunala önskemål. Flera års svåra förhandlingar och diskussioner höll på att gå i stöpet med kraftigt försämrade relationer till länets kommuner som konsekvens. Klokt nog drogs detaljförslaget tillbaka och hänskjuts till andra processer där de hör hemma.

För att verkställa de höga ambitionerna inom kollektivtrafiken krävs att Västmanlands samarbete över och mellan olika verksamheter kraftigt förbättras – och att Västmanlands röst blir starkare i nationella sammanhang.

Annons

Det är vi beredda att ta större ansvar för! Det ska bli enklare och tryggare att färdas i Västmanland.

Samuel Stengård (KD)

Ersättare i kollektivtrafiknämnden

Malin Gabrielsson (KD)

Regionråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan