Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi måste ha respekt för varandra

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Enligt Skolinspektionens senaste granskning märks en negativ trend när det kommer till studiero och trygghet. Fler och fler elever och lärare vittnar om otryggheten som sprider sig i skolorna.

Elever rånas på väg till eller från skolan, kanske till och med i skolan. De utsätts för våld, hot och sexuella trakasserier. Mer ofta än sällan är vapen inblandade. Droger säljs på skolgården och intas på fritidsgårdar. Barn och ungdomar värvas in i gängkonstellationer. Och det tar sig bara lägre ner i åldrarna. Elever är rädda och känner oro för att gå till skolan. Kunskapsbrist blir resultatet. 

Även lärare flaggar för att de känner sig otrygga och upplever att mer tid tas från undervisningen för att försöka skapa ordning i klassrummet. Det är stökigt, högljutt och med stor brist på respekt. Respekt för lärare, klasskamrater och för våra gemensamma lokaler och utbildningsmaterial. Det fipplas med telefoner, gungas på stolarna, kastas saker, skriks och används ett grovt ovårdat språk. Många gånger på fler språk än svenska. 

Annons

Annons

Elever berättar om att de upplever att lärare inte ingriper när elever mobbas och trakasseras. Vilket är en direkt följd av att lärare känner sig otrygga och inte respekteras av elever.

Den här miljön ska ingen behöva vistas i. Ändå är det så det ser ut i dag. Ändå måste de det, våra barn.

Vi måste återskapa respekten för varandra. Vi måste sätta tydliga gränser. Vi behöver fler vuxna nära våra barn och ungdomar.

Elever måste kunna avlägsnas från klassrummet då de stör andra elever eller inte visar läraren respekt genom att göra som man blir tillsagd.

Elever måste kunna avlägsnas från skolan då de slåss, begår brott, hotar eller trakasserar andra elever eller lärare.

Det ska finnas tydliga ordningsregler, samma på alla kommunala skolor, och dessa ska respekteras! Klarar man inte av detta måste ledningen få agera och avvisa eleven.

I skolan ska svenska vara det enda språket som talas, bortsätt från språken under språklektionerna. Att endast tala svenska under skoltid, till lärare och andra elever, är ett sätt att visa respekt. Att visa att man inte uttrycker sig olämpligt om, inte trakasserar eller inte hotar andra elever och lärare. Att endast tala svenska under skoltid bidrar även till att elever får stärkta kunskaper inom det svenska språket och dess grammatik.

Arbetet med skolans värdegrund ska bli tydligare. Till stor del har arbetet inriktats på att motverka rasism. Rasism ska absolut inte förekomma, men rasism mot barn/ungdomar med invandrarbakgrund är inte den största formen av rasism i våra skolor. Flera rapporter visar att fler barn/ungdomar med svensk bakgrund utsätts för rasism. Det här måste förstås ingå i skolans värdegrund och skolan ska självklart arbeta aktivt även mot detta. Precis som vid andra extremistiska uttryck ska svenskfientlighet stävjas direkt.

Annons

Annons

Ett skolhälsoteam, som består av kompetenta specialister, behöver stärkas i alla skolor. Det ska finnas ett samarbete mellan skolhälsoteam och föräldrar. Skolan måste känna att man har stöd från hemmet liksom föräldrarna att man har stöd från skolan.

Utöver skolhälsoteam behöver mer kringpersonal återanställas. Vaktmästare, måltidspersonal, fritidspedagoger och så vidare. Vuxna måste synas med sin närvaro och visa att vi uppmärksammar vad som händer på skolan. 

Barn behöver även starka förebilder och borde få ta del av hur våra samhällshjältar arbetar i vardagen. Ett samarbete med polis, räddningstjänst och företag ska upprättas och personal bjudas in för att berätta kring sitt arbete och vägen dit.

Det här är vad vi i Sverigedemokraterna vill satsa på i våra skolor. Vi vill ta ansvar för våra barns trygghet.

För en trygg skola, med ordning och reda. För en välmående skola, med trygga elever.

Gisela Carstinge (SD)

Ledamot grundskolenämnden

Caroline Frisk (SD)

Ersättare grundskolenämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan