Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Bostadsbristen döljer att det är politiskt självförvållad tomtbrist

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Kommentar på inlägget "Inga barn ska behöva vräkas från sina hem”, VLT den 25 september.

Först. Det känns verkligen sorgligt, att människor skall tvingas förlora sin bostad. Det känns tungt. Bakom varje vräkning finns skilda orsaker vi utomstående inte känner till. Nu till en liten detalj i texten.

Annons

Annons

Citat: ”Det är dags att inse att barnvräkningar inte är ett individuellt problem utan ett strukturellt problem som har med en icke-fungerande bostadsmarknad att göra.” Observerar orden ”bostadsmarknad”, samt ”icke-fungerande”. Konstaterandet är uppseendeväckande kommet ur vänstertänkande men en beundransvärd insikt! En guldstjärna i kanten!

Det är ett strukturellt problem.

Det betyder, att det saknas ett överskott på bostäder! En fungerande marknad kan inte fungera smidigt utan visst litet överskott. En ”icke-fungerande bostadsmarknad” betyder kort sagt ”bostadsbrist” råder. En fungerande ”bostadsmarknad” pendlar mellan överskott och underskott årligen.

Men en ”fungerande bostadsmarknad” kan aldrig finnas till då det saknas ett rejält överskott på tomtområden alla klara för byggande flera år i förväg. Byggande går i ett huj. Det är tillgängligheten på tomter, som är den verkliga bristen.

Vi borde först tala om tomtbrist och i andra hand om bostadsbrist. Tomtbristen är självförvållad och politiskt motiverad. Tomtbristen har varit självförvållad från början och allerstädes närvarande allt sedan Andra Världskriget och politiskt motiverat.

Hgm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan