Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: L: Könsstympning av flickor är ett allvarligt brott

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Kommentar på inlägget "Vi behöver tillhandahålla mer information om könsstympning", VLT den 19 september.

Sverigedemokraterna Gisela Carstinge och Caroline Frisk ställer i sin debattartikel i VLT frågan om det är rätt att ställa frågan om könsstympning i den hälsoblankett som finns inom grundskolan och vi menar att – ja det är det absolut. 

Flickor och kvinnor vittnar om att de sökt stöd och vård men möts av okunskap och därmed inte fått hjälp eller adekvat vård. Flickor och kvinnor berättar även om att könsstympningen de utsatts för är ett tabubelagt område att tala om. Därför satsar Västerås på kompetenshöjande insatser och handlingsplaner i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också samlat arbetet över staden genom att ha en person på stadsledningskontoret som arbetar med dessa frågor. 

Annons

Annons

Ska vi på allvar förändra och stå upp för flickors och kvinnors rätt till sin kropp, sin frihet och sina egna livsval måste vi våga agera, förebygga och bekämpa alla former av våld och förtryck som barn utsätts för eller riskerar att utsättas för. Allt annat är ett enormt svek och diskriminering av flickors och kvinnor individuella fri- och rättigheter och deras hälsa och utveckling.

Det är viktigt att se kopplingen mellan hedersrelaterat våld och könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning av flickor och kvinnor är ett allvarligt brott mot deras grundläggande fri- och rättigheter och när det sker efter anknytning till Sverige även en allvarlig brottslig gärning som kan ge upp till 10 års fängelse.

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få del av rätten att bestämma över sin egen framtid. Det handlar om saker som tagits för självklara i vårt samhälle men som förblivit oåtkomliga för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och gruppens heder är överordnad individens frihet. 

Det handlar till exempel om att få tillgång till all undervisning i skolan, att få vara med kompisar, att få ha fritid, att ha egenmakt över sin sexualitet, kroppslig integritet, att ha rätt att själv bestämma vem man vill leva med och att ha rätt att forma och påverka sitt liv.

Annons

När liberala politiker lyfte hedersfrågorna i början av 2000-talet var det kontroversiellt. Fortfarande i dag förekommer det alltför ofta att hedersrelaterat våld och förtryck relativiseras eller urskuldas. Men för oss liberaler är detta en grundläggande fråga om människors lika rätt till frihet. 

Annons

Vill Sverigedemokraternas företrädare lära sig mer om hedersförtryck eller könsstympning finns alla möjligheter att göra det både i nämndarbete, genom att ta del av de handlingsplaner som finns eller genom att läsa mer på www.hedersfortryck.se

Att ställa frågor i en hälsoblankett är en del i ett systematiskt arbete som vi liberaler drivit på för att få genomslag för. Men ni kan vara lugna – Liberalerna har alltid och kommer fortsätta att med full kraft att driva på arbetet för alla barn och ungas rätt till ett liv fritt från alla former av våld och förtryck.

Juno Blom (L)

Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson

Anna Lundberg (L)

Ordförande grundskolenämnden Västerås

Annons

Annons

Till toppen av sidan