Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Kvinnor blir allvarligt sjuka i väntan på vård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Kön till mammografiscreeningen i Västmanland är lång. Under pandemin har den blivit längre. Detta leder till uppskattningsvis 100 oupptäckta cancerfall och kön av kvinnor som väntar på mammografi väntas ta två år att arbeta bort, enligt Region Västmanland.

Bröstcancer drabbar kvinnor och behöver tas på allvar. Vi Moderater anser det hög tid att den styrande S-majoriteten i Region Västmanland prioriterar en jämlik sjukvård i allmänhet och cancervård i synnerhet.

Annons

Annons

Regeringen har under 2021 gjort extra satsningar på sjukvård för kvinnor i form av ökade statliga bidrag till regionen. Varför agerar inte S-styret? Att kvinnor i Västmanland inte får sina undersökningar och det i tid är oacceptabelt. För varje dag som går riskerar ännu en kvinna att bli allvarligt sjuk. Under tiden sitter S-styret på händerna, trots tillskjutna bidrag från staten för att komma till rätta med problemet.

Enligt Socialstyrelsen ska regionen erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18:e till 24:e månad för de kvinnor som befinner sig i ålder 40–74 år. Syftet med screeningen är att upptäcka bröstcancer, i tid. Genom dessa undersökningar har dödligheten i bröstcancer tryckts tillbaka med 30 procent i Sverige. Bröstcancer är kvinnans mest förekommande cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar, varje dag.

Moderaterna i Region Västmanland anser att privata företag bör få möjlighet att bidra till hälso- och sjukvården. Därför lägger vi nu en motion i Regionfullmäktige att Region Västmanland ska upphandla mammografiundersökningar. Bröstcancerfall måste upptäckas i tid och tillgängligheten till bröstcancervård måste öka. Trygghet och sjukvård är en del av samhällskontraktet och inte bara bör, utan ska prioriteras och upprätthållas. För såväl kvinnor som män.

Annons

Anna Nygren (M)

Ledamot Regionfullmäktige Västmanland

Maria Ringström

Ordförande Moderatkvinnorna Västerås

Annons

Annons

Till toppen av sidan