Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Arvet efter Stefan Löfven

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Statsminister Stefan Löfven (S).

Bild: Claudio Bresciani/TT

Annons

Stefan Löfven lämnar efter sig ett samhälle där kriminaliteten fått fotfäste.

Under hans tio år som statsminister har mycket gått åt fel håll. Till stor del beror det på massinvandringen. Integration och brottsbekämpning har varit ett stort misslyckande. En statsminister har väldigt stor makt att förändra och förbättra. Men utan insikt om massinvandringens konsekvenser har kriminaliteten fått ett allt starkare grepp om samhället. Bland annat har judehat, som importerats från Mellanöstern, utvecklats i Malmö.

Massinvandringen innebär även stora ekonomiska påfrestningar för samhället. Siffror från riksdagen berättar att 675 000 vuxna som invandrat är beroende av bidrag. Dessutom är nära 200 000 personer långtidsarbetslösa. Detta är en grogrund för social misär och kriminalitet.

Annons

Annons

- Utsatta områden, parallellsamhällen, släktbaserade klaner, kriminella nätverk

Det anses finnas omkring 60 utsatta områden med kriminella nätverk. Ett sådant är Järva i Stockholm. I Järva har de senaste sex åren närmare 30 unga pojkar mördats. Så fortsätter det i många liknande områden där kriminella odlar en gangsterkultur med dyra klockor, guldkedjor och försäljning av droger.

Invandrare och barn till invandrare är överrepresenterade när det gäller misstankar för brott.

I parallellsamhällen med egna lagar är de kriminella gängen drivande i det dödliga våldet med skjutningar och sprängningar. Men släktbaserade nätverk och etniska grupperingar anses vara ett ökande problem som riskerar att bli ett större problem än gängvåldet.

I Göteborg finns omfattande exempel på att hot, våld, trakasserier, skadegörelse, mutförsök och annan otillbörlig påverkan förekommer mot handläggare i det offentligas tjänst. Hot och våld har blivit vardag för offentligt anställda. Handläggare vill inte att deras namn ska synas. Rättssamhället eroderas sedan flera år tillbaka.

- Barnens uppväxtmiljö

Otryggheten i skolorna ökar. Andelen otrygga elever har ökat. Elever har blivit knivskurna. En tystnadskultur breder ut sig. Föräldrar hindrar sina barn att vittna av rädsla för att de skall bli utsatta. En ökande del av lektionstiden går numera åt för at upprätthålla ordning i klassen. Det pedagogiska arbetet blir lidande.

- Hedersförtryck, tvångsäktenskap, könsstympning

Många flickor och kvinnor lever under hedersförtryck i Sverige. Det har uppgivits att uppemot 240 000 barn och unga lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Barnäktenskap förkommer både här och vid familjens besök i hemlandet. Könsstympning av både flickor och pojkar förekommer såväl här som vid besök i föräldrarnas hemländer.

Annons

Annons

- Jihad mot kristna och ”otrogna”

En salafistisk imam, bokstavstrogen muslim, predikar här i moskéer. En kyrka har sprejats med det arabiska ordet jihad, ”Heligt krig”. Andra kyrkor har utsatts för omfattande vandalisering. Islamister utgör ett hot mot den svenska kristenheten. Präster har pistolhotats i vissa områden. Polisen har uppmanat prästerna att inte öppet visa sina prästkragar.

Malmö har blivit judehatets centrum i Sverige.

- Skjutningar och knivskärningar

En undersökning har visat att nästan var tredje svensk känner sig oroad för att själv drabbas. Oron ökar mest bland kvinnor men är ganska jämt spridd i olika åldersgrupper. Samtidigt sjunker förtroendet för politikerna och deras förmåga att lösa problemet.

Sedan 2018 har det hitintills inträffat 1 272 skjutningar, 166 personer har dödats och 448 skadats.

2010 har 785 personer vårdats för kniv- eller skottskador. Tio år senare var siffran 1 165. Utvecklingen av den grova brottsligheten är allvarlig. Enligt en polischef kan det ta 10-15 år att vända utvecklingen.

- Sprängattentat

Många brutala sprängdåd har ägt rum där byggnader demolerats, fönster krossats och människor skadats. Även handgranater har kommit till användning. Det kan röra sig om hot mot poliser, vittnen eller andra personer som inte tolereras av de kriminella.

Sprängdåd mot fastigheter i Linköping 2019, Stockholm 2020 och Helsingborg 2021 har uppmärksammats. Särskilt allvarligt nu är det stora attentatet i Göteborg. Från 2018 har det hitintills inträffat 390 språngningar.

- Droger

Storskalig och välorganiserad import av droger fortsätter utan att polis och tull förmår hindra det. Sverige är det land i Europa som har flest drogrelaterade dödsfall i förhållande till folkmängden. Det förekommer öppen narkotikahandel. I flera storstadsområden utnyttjas pojkar, även så unga som 12-åringar, som springpojkar för de kriminella gängen för att hämta och sälja narkotika. Elsparkcyklarna har blivit viktiga för dessa uppdrag.

Annons

Annons

- Välfärdsbrott

Med välfärdsbrott avses sådana brott där syftet är att utnyttja bidragssystem inom välfärden. Det kan röra sig om fusk med bidrag, falska fakturor från privata utförare, osant intygande om funktionstillstånd, falska sjukintyg, falska identiteter, och andra intygsbrott. Sedan 2005 rör det sig om uppskattningsvis 300 miljarder kronor som betalats ut felaktigt från de svenska välfärdssystemen.

- Bilbränder och bildelstölder

Antalet anlagda bilbränder och bildelstölder liknar en ohejdbar farsot. Under perioden 1998 till 2017 har polisens utryckningar till personbilsbränder uppgått till 19 136.

Under årets första åtta månader anmäldes 17 455 stölder av bildelar.

- Åldringsbrott

En ny typ av brottslighet som genererar stora pengar är id-bedrägerier. De rikta sig mod äldre där man lurar till sig bankuppgifter över telefon. På det viset har man kommit över miljontals kronor.

- Arbetslivskriminalitet

Arbetskraftsexploatering, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och brott mot regler för arbetsmiljö är en stor och växande brottskategori.

Kopplingar till den grova, organiserade brottsligheten förekommer. Fyra av tio butikshandlare är utsatta för hot eller brott.

- Brottsbekämpning

Brottslighetens omfattande utveckling är ett hot mot rättsstaten och ytterst mot demokratin. Det mördas som aldrig tidigare. Vittnen dödshotas och våldtäktsanmälningarna staplas på hög. Nära hälften av alla dömda våldtäktsmän är födda utomlands.

Polismyndighetens organisation är utformad för en annan tid och en annan verklighet och man förmår i dag inte att ta tillbaka de 60 utsatta områdena och garantera medborgarnas säkerhet.

Annons

- Slutord

Det fanns en gång ett ganska homogent Sverige som dominerades av laglydiga medborgare. Men nu finns här skrämmande många med främmande och destruktiv värdegrund som saknar respekt både för lagen och för andras liv och hälsa.

Annons

Statsministern lämnar efter sig ett samhälle präglat av våld och kriminalitet, parallellsamhällen och klaner med egna lagar, skjutningar och mord i en omfattning som saknar motstycke i Europa. Det är ett resultat av en välvillig men aningslös politik.

Hur kunde utvecklingen spåra ut så totalt?

Den som hade det övergripande ansvaret, och som snart ska lämna sitt ämbete, har redan besvarat frågan: ”Vi såg det inte komma”.

Terje Granberg

Västerås

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan