Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Då åker sluggertakterna fram!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Kommentar på inlägget "Vems ärenden går M och KD?", VLT den 9 oktober.

Det går inte som tänkt i Äldrenämnden för den liberale ordföranden Bengt-Åke Nilsson och S-styret under mandatperioden. Västeråsarna är inte nöjda med äldreomsorgen. Samtidigt går den Moderata oppositionen från klarhet till klarhet med väl riktade förslag på förbättringar som får både positiv uppmärksamhet i media och ett stort genomslag i Västerås.

När är majoriteten hamnar i skuggan av oppositionen åker sluggertakterna fram. Ovidkommande personangrepp mot enskilda oppositionspolitiker förs fram på bästa debattplats tillsammans med spekulationer och osanningar. Den inom politiken vedertagna moralprincipen om att diskutera sak före person frångås.

Annons

Annons

Det är beklagligt men dessvärre symptomatiskt med den bekymmersamma ledarstil som införts inom i Äldrenämnden under mandatperioden samt i förekommande fall bristen på uppförandekod inom Västeråspolitiken.

Det senare har föranlett den aktuella motionen, som undertecknade Elisabeth Unell och Anna Nordin lagt i Kommunfullmäktige, om att införa en Code of Conduct. Förslaget är helt klart mer aktuellt än någonsin.

I glappet mellan en hårdför och gammaldags politisk styrning i Äldrenämnden och en verksamhet som faktiskt handlar om omsorg och omtanke om andra människor uppstår ett behov av ett ändamålsenligt ledarskap. När personalen vill anförtro sig sker det påfallande ofta till oppositionen.

När brukare och anhöriga vill prata med politiken ringer de till moderaterna, eftersom vi som alltid svarar, visar respekt och återkopplar ärendena. Moderaterna i Äldrenämnden har byggt relationer som skapar förtroende och kommunikation, som i sin tur ger information. Informella kontaktvägar och ett informellt ledarskap är naturligtvis lika störande för majoriteten och ordföranden Bengt-Åke Nilsson som det är välförtjänt. I det läget är anfall uppenbarligen bästa försvar och majoriteten slår under bältet genom personangrepp, likt en slugger, det vill säga hårt men tekniskt obegåvat och utan träffsäkerhet.

I inlägget ”Vems ärenden går M och KD” för äldrenämndens ordförande ett resonemang kopplat till formalia kring ärendet som rör majoritetens beslut om uppsägning av Vardagas avtal på äldreboendet Trumslagarbacken. Syftet med inlägget är uppenbart inte att förklara i sak varför majoriteten inte förlänger ett avtal där nämnda utförare i dag har fått godkänt på samtliga punkter i avtalsuppföljningen. Utföraren levererar dessutom resurser motsvarande en kvalitetsupphandling fast avtalet grundar sig på en undermålig lägstaprisupphandling som Äldrenämnden gjort. Inlägget syftar i stället enbart till att misstänkliggöra och sätta en negativ bild av enskilda moderater och av Moderaternas demokratiska process.

Annons

Annons

Ordföranden har själv justerat septemberprotokollet tillsammans Jonas Cronert, Socialdemokraterna, som också undertecknat artikeln.

Det framförs felaktigt att Moderaterna ändrat ställningstagande från arbetsutskottet i september till nämndsammanträdet, fastän beslutsformuleringen är lämnad utan ställningstagande från arbetsutskottet till nämnden, just eftersom moderaterna yrkade på att lämna frågan öppen för debatt och inte accepterade formuleringen. Moderaterna har alltså agerat konsekvent.

Ordföranden har själv justerat septemberprotokollet tillsammans Jonas Cronert, Socialdemokraterna, som också undertecknat artikeln.

I sin iver att svartmåla Moderaterna faller majoriteten på eget grepp. Det spekuleras också i inlägget – som lök på laxen – att Moderaternas påstådda ändrade ställningstagande, som Liberalerna och Socialdemokraterna dessutom helt missuppfattat, beror på toppstyrning inom Moderaterna. Det uttalandet faller på sin egen orimlighet med tanke på den konstruerade anklagelsen, där majoriteten inte ens lyckats tyda det protokoll de själva justerat.

Vi moderater konstaterar att det finns avsevärt viktigare frågor inom äldreomsorgen att ägna kraft åt än att som majoriteten skapa halmgubbar och spela ett politiskt spel.

Vi Västeråsmoderater uppmanar till en schysst debatt i fortsättningen och till att diskutera sak före person.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande i äldrenämnden

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd och gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan