Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
En uppmaning till alla – skriv en framtidsfullmakt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vem vill du ska fatta beslut åt dig om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan göra det själv? Det är en fråga många inte tänker på så länge man har förmågan att ta hand om sig själv. Tyvärr leder det i förlängningen till en ofrihet för många människor – helt i onödan.

I Sverige bygger systemet kring dessa frågor på gode män och förvaltare. Alltså personer som hjälper andra som av olika anledningar inte klarar av att själva sköta sin ekonomi, kontakter med myndigheter eller att ta tillvara på sina rättigheter.

För att få en god man krävs ett beslut från tingsrätten. Det innebär även att överförmyndaren löpande ska granska den gode mannens arbete och godkänna vissa typer av beslut. Gode män fyller en mycket viktig funktion i samhället och har stor betydelse för den som är i behov av stöd. Men det är alltså tingsrätten och inte du själv som beslutar om vem det är som ska hjälpa dig. Det finns möjlighet att lämna önskemål om person, men det kräver att personen i fråga genomgår både kunskaps- och lämplighetskontroller. Systemet innebär av naturliga skäl en hög grad av myndighetskontroll.

Annons

Annons

Men det finns även ett helt annat sätt att hantera dessa frågor. Ett sätt som innebär en betydlig större frihet och valfrihet för dig som individ. Har du en person i din närhet som du har förtroende för och som du vet är den som du vill ska hjälpa dig? Det kanske är din livskamrat, ditt barn eller vän. I så fall kan du skriva en framtidsfullmakt. Det innebär helt enkelt att du när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk själv kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Med en framtidsfullmakt begränsar man även myndighetskontrollen markant. Tanken med fullmakten är att den är av privat karaktär och grunden är att det finns ett starkt förtroende mellan dig som ger fullmakten och den som ska hjälpa dig. Överförmyndaren eller andra myndigheter har alltså ingen löpande kontroll över den som har fått fullmakten på det sätt som vi har för gode män och förvaltare. Om du vill skriva en framtidsfullmakt kan du exempelvis vända dig till en jurist.

I överförmyndarnämnden tar vi beslut som är ingripande i människors liv. Det är beslut som många gånger kräver svåra avväganden kring vad som är det bästa för en viss individ. För mig som liberal är det självklart att uppmana alla att överväga möjligheten att skriva en framtidsfullmakt. På så sätt kan du själv bestämma vem det är som ska göra dessa avväganden.

Anna Nordanberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden

Till toppen av sidan