Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Inga bostäder bör byggas vid Långsjön

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Magnus Östin

Annons

2008 skickade Surahammars kommun ut på remiss; ”Samrådshandling, planprogram för bostäder vid Långsjön”. I vårt remissvar betonade vi att vid sjöar och vattendrag i Surahammars kommun gäller generellt strandskydd, 100 meter från vattenlinjen. Kommunen ville bygga helt strandnära. Planerna drogs tillbaka. Nu väcks frågan på nytt av Surahammars politiker.

Annons

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och rekreation, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Stränderna är viktiga miljöer för en lång rad hotade växter och djur, nästan en tredjedel av alla rödlistade växt- och djurarter är knutna till strand- eller vattenmiljöer.

Annons

Stränderna runt Långsjön har mycket höga naturvärden, växt- och djurlivet är representativt för denna typ av skogssjö. I sjön har storlom häckat, kanske sedan flera hundra år tillbaka i tiden, liksom storskrake, knipa, gräsand, fiskmås, fisktärna och drillsnäppa.

I den strandnära gammelskogen har ormvråk, bivråk, duvhök, lärkfalk, spillkråka, pärluggla och sparvuggla häckat. Mindre flugsnappare har hörts under häckningstid. Flera sällsynta och rödlistade svamparter finns i de strandnära miljöerna. Genom strandskyddet kan naturen, växt- och djurlivet i och omkring Långsjön bevaras och utvecklas. Ett bostadsområde vid sjön innebär en gigantisk exploatering av sjöns växt- och djurliv.

Att ett förslag över huvud taget läggs på att luckra upp strandskyddet och därmed hota allemansrätten känns obehagligt och otidsenligt. Det svenska arvet med en sådan grundläggande sak som allemansrätten slumpas bort.

Naturskyddsföreningen förutsätter att de demokratiskt valda kommunpolitikerna i Surahammar tar sitt ansvar att värna strandskyddet, allemansrätten och ett rikt växt- och djurliv i Surahammars kommun. Därför menar vi att strandskyddet vid Långsjön ska respekteras och att strandskyddet generellt sett ska stärkas i Surahammars kommun. Stoppa planerna på bostäder vid Långsjön!

Annons

Annons

Tom Sävström

Styrelsen/ordförande

Naturskyddsföreningen Surahammar

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy