Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Kommentar på kommentar

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Kommentar på inlägget "Vaccin eller inte, individens rättighet?", VLT den 11 oktober.

I frågor om trafiksäkerhet, drogmissbruk och rätten till sjukvård har samhället sedan länge gjort sina ställningstaganden, och det finns ingen anledning för mig att kommentera kverulantiska alternativ.

Det jag i förstone försökt belysa gäller en allt otydligare gräns mellan åsikter och trakasseri. När det senare är så övervägande – eller rentutav huvudmotiv – att det platsar inom angivna lagforum, så kan jag anse att det har förverkat sin rätt att gå i tryck. Mina paralleller till apartheid och legitimation för judar är inga godtyckliga grepp, utan en verklighet som envar själv kan leta fram i efterhand på nätet bland dessa artiklar. Om jämförelsen sen är smickrande för landet vet jag inte, eftersom jag inte avhandlat landet, men väl de skribenter som identifierat sig med värderingar som borde vara främmande i en demokratisk struktur. Att flertalet av dessa – liksom ”Vaccingubben”– valt att dölja sig bakom ”psedonymer” är fullt begripligt.

Annons

Annons

Vaccination som ämne har jag inte vidrört. Och frågan är här så uppburen av ”avreageringar”, och känslospel, att jag aldrig skulle sätta förhoppningar till en seriös dialog. Men jag vill hänvisa till en bra debattartikel av Kjell Anthelenius: ”Dags att leva loppan – men med enorma risker” VLT 5 oktober. Den är kommentar på Matilda Molanders märkliga ledare: ”Skål alla vi som tagit sprutorna” VLT 28 september. Anthelenius lyfter fram många bra saker, exempelvis den angelägna sanningen att vaccinerna förlorat 80 procent av sin verkningsgrad redan efter ett halvår. Jag har själv fått samma besked av en överläkare. Därför frågar man sig: bör dessa förståndsgurun då dela upp människor i ”ansvarskännande” och ”ansvarslösa”, på mandat av sina 20 skyddsprocent? Eller har de stående halvårsbokninger på vårdcentralerna?

Jag kan förr se hotet i att såna ”illusionister” i stället kan bli de som stjälper lasset i sin övertro. Alla han bli sjuka och alla kan smitta. Pandemin är inte över, och skyddet handlar om så mycket mer än sprutor – kanske främst förhållningssätt.

Hans Lindmark

Annons

Annons

Till toppen av sidan