Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Otryggheten inom hälso- och sjukvården är ett stort problem

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Otryggheten i samhället biter sig fast på allt fler platser i Västmanland. Alltför många känner sig inte trygga när de rör sig på gator och torg eller på väg hem längs en cykelbana på kvällen. Otryggheten är också utbredd inom livsviktiga samhällsfunktioner. Inte minst gäller det vården.

Västmanland är bara en av många regioner som rapporterat om hot och våld inom hälso- och sjukvården. Många av de som jobbar inom vården känner sig otrygga på sin arbetsplats och det försämrar för både personalen och patienterna. Skrivna avvikelser kring hot och våld från vårdens medarbetare uppgår till fler än 300, samtidigt vet vi att mörkertalet är stort då regionens ordningsvakter rapporterade in över 1000 händelser av bland annat avvisningar, omhändertagande och proaktivt agerande på Västerås sjukhus och Köpings sjukhus under 2020.

Annons

Annons

Enligt en revisionsrapport från 2018 uppger mer än var tredje tillfrågad medarbetare att de har blivit utsatta för våld de senaste 24 månaderna och 7 av 10 har utsatts för hot. Nyligen stormades även en vaccinationsmottagning av vaccinationsmotståndare vilket både stör och skadar en mycket viktig verksamhet.

Att denna situation har tillåtits att uppstå är i sig helt oförsvarligt. Det är dock resultatet av en politik som inte satt tryggheten främst, på både lokal, regional och nationell nivå. Tryggheten är den absoluta kärnan för det offentligas uppdrag. Den otrygghet som uppstår när rädslan om hot och våld är påtaglig, motverkar utveckling och begränsar människors frihet. Men det behöver inte vara så.

För att knäcka otryggheten krävs det en ny rätts-och trygghetspolitik som är både långsiktig och mönsterbrytande.

För att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljusverksamheter infördes den 1 januari 2020 ett nytt gradindelat brott i brottsbalken, nämligen blåljussabotage. Ett välkommet steg i rätt riktning. Tyvärr är detta endast begränsat till, för regionens del, ambulansverksamheten. Moderaterna vill att denna lagstiftning utvidgas för att även kunna omfatta större delar av hälso-och sjukvården och fler yrkeskategorier vilket vi lyft både på regional och nationell nivå.

Kamerabevakning fyller en viktig trygghetsskapande och brottsförebyggande funktion. Kamerabevakning har dessutom ofta en avgörande funktion för att kunna lagföra personer för de brott de har begått. Möjligheterna till kamerabevakning har ökat under senare år genom att tillståndsplikten har avskaffats för polisen och i kollektivtrafiken. Vi moderater vill avskaffa tillståndsplikten även för kommuner och regioner för kamerabevakning i brottsförebyggande syfte.

Annons

Annons

Det skulle exempelvis göra det enklare för regionen att bedriva kamerabevakning utomhus i anslutning till sjukhusen.

Vidare måste en god arbetsmiljö säkras på sjukhusen innan en sådan lagstiftning kan komma på plats. Här vill Moderaterna se en ökad närvaro av trygghetspersonal för att säkerställa medarbetarnas och patienternas trygghet.

Att denna fråga inte tagits på större allvar tidigare är ett stort misslyckande, men det finns åtgärder som kan genomföras omgående. Moderaterna står redo med en omfattande reformagenda som kan trycka tillbaka otryggheten på riktigt. Nu krävs det bara att regionstyret och regeringen inser allvaret.

Moderaterna kommer att fortsätta driva på tills de kommer till skott.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Oppositionsråd

Mikael Damsgaard (M)

Riksdagsledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan