Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Reformer för ekonomisk integration

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Sverige har i dag, trots stora ekonomiska insatser, den största skillnaden i sysselsättningsgrad i EU när man jämför inrikes och utrikes födda. Det duger givetvis inte. Det ekonomiska utanförskapet måste åtgärdas om ”välkommen hit” ska bytas ut till ett ”välkommen hem”. Vi kristdemokrater menar att det behövs reformer som gör att nyanlända snabbare blir självförsörjande.

I SVT-programmet ”30 minuter” fick vi på bästa sändningstid se hur migrationsminister Morgan Johanssons (S) ihåliga retorik kring de politiska motståndarnas värderingar blev hans egen fiende. Språkkravet, som nämnde Johansson misstänkliggjort i opposition, har nu, när han själv för fram samma krav, förvandlats till något gott. Skamlösheten i detta framstod i öppen dager.

Annons

Professor Johan Eklund har beräkningar som visar att drygt 1,8 miljoner svenskar i arbetsför ålder (20-64 år) inte försörjer sig genom eget arbete. Endast hälften av de som invandrat från Mellanöstern är självförsörjande (lön över 15 500 kronor i månaden) efter 20 år i Sverige, övriga har levt och lever på socialbidrag. Detta är på alla sätt ett gigantiskt misslyckande. De som kommit till Sverige med förhoppningar om ett bättre liv ska inte fastna i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Sverige är i starkt behov av en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar för verklig integration. Den utveckling som vi haft och har i Sverige är ett slöseri med mänskliga resurser och i slutändan ett reellt hot mot vår svenska välfärdsmodell.

Annons

Kristdemokraterna har ett batteri av åtgärder för att skapa en fungerande ekonomisk integration. Några exempel är förlängt etableringsprogram, yrkes-sfi och införandet av en statlig dagpenning.

Förlängt etableringsprogram: i dag är programmet frivilligt, max två år och omfattar utbildning i svenska (sfi), samhällsorientering samt förberedande insatser. Endast drygt en tredjedel av de nyanlända går vidare till utbildning eller reguljärt eller subventionerat arbete. Vi menar att den första tiden ska vara obligatorisk och etableringsprogrammet ska vara flexibelt så att de nyanlända som efter två år bedöms behöva ytterligare insatser får detta genom att programmet förlängs.

Yrkes-sfi: utrikes födda med lägre utbildningsbakgrund har ofta erfarenheter från ett praktiskt arbete i hemlandet som kan komma väl till pass i en rad bristyrken i Sverige. Dessa ska tidigt matchas med utbildningsinsatser i såväl språk som yrkesutbildning tidigt i etableringen. Vi vill se ett sfi med yrkesutbildning där en del av utbildningstiden utgörs av praktik inom de yrken som studieanordnaren erbjuder. Det ger goda chanser till arbete efter avklarad utbildning.

Annons

Statlig dagpenning: i dag är hälften av de som får försörjningsstöd arbetsföra. Försörjningsstödet har förvandlats till en kommunal a-kassa och det var/är inte syftet. Det lönar sig inte att ta kortare jobb för den som har försörjningsstöd då detta stöd är behovsprövat och gör att varje krona som tjänas in försvinner i minskat stöd. Med en statlig dagpenning för alla som är arbetsföra kan vi ställa tydliga krav på att delta i utbildning, kompetensutvecklas och matchas mot jobb i hela landet. Avsteg från detta innebär att den statliga dagpenningen blir indragen. Ett kortare jobb som ger exempelvis en bruttolön på 1 000 kronor per dag minskas endast med dagpenningen (382 kronor), resten får den som utfört jobbet behålla.

Annons

Att socialdemokratin nu tänkt om borde dock möjliggöra en fruktbar politisk diskussion utan svartmålning. Att behärska det svenska språket är avgörande för att vi ska få till en ekonomisk integration i Sverige. Svensk integrationspolitik måste bygga på både rättigheter och skyldigheter.

Hans Eklind (KD)

Riksdagsledamot

Migrationspolitisk talesperson

Amanda Grönlund (KD)

Oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan