Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Vision: Politikerna gör det igen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Maria Slagbrand

Annons

Fackförbundet Vision har återigen fått signaler från våra medlemmar, tillika medarbetare i Västerås stad, om en fortsatt oroande utveckling när det gäller våra folkvalda politikers brist på lyhördhet och brist på ett gott bemötande gentemot tjänstepersoner. Det förekommer politiker som i mycket hög grad visar på bristande förmåga att ta sitt arbetsgivaransvar när det gäller en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Politikerna i Västerås är de som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för de anställda inom Västerås stad. Tjänstepersonerna inom Västerås stad arbetar på delegation från stadens politiker vilket innebär att tjänstepersonerna arbetar utifrån de riktlinjer som politikerna själva formulerat samt utifrån Sveriges lagar. Trots detta upplevs att Västeråspolitikerna regelmässigt kör över Västerås stads tjänstepersoner.

Annons

Annons

Våra medlemmar i Vision beskriver att det föreligger toppstyrning i Västerås stad och upplevelsen är att medarbetarna inte lyssnas till, utan regelmässigt blir överkörda i olika frågor. Exempelvis fattas ofta snabba beslut utan förankring bland medarbetarna samt bristande eller helt utebliven information innan förändringar genomförs, vilket klart strider mot gällande arbetsrättslig lagstiftning.

Politikerna visar en tydlig brist på förtroende för medarbetarnas kompetens och professionalitet trots att medarbetarna följer lagar och de riktlinjer som antagits av politiker. Tjänstepersoner uppger att de, i möte med politiker, inte sällan möts av misstro och bristande tillit till sin kompetens.

Vissa medarbetare upplever även att riskanalyser, som är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ses som kosmetika och något som görs på rutin för att det måste göras. Facklig samverkan och riskanalyser sker dessutom i många fall i ett allt för sent skede när beslut redan är fattade. Detta påvisar med tydlighet att samverkan mellan de styrande i staden och de fackliga organisationerna samt delaktighet, enbart är fina ord utan verklighetsförankring. Vi i Vision anser att det speglar en människosyn som rimmar illa med stadens värdegrunder och uttrycket ”Alltid bästa möjliga möte” och stadens önskan om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Medlemmar beskriver även att det förekommer att enskilda politiker agerar utanför sitt parti och tar ställning i ärenden på individnivå på ett sätt som upplevs populistiskt och odemokratiskt. Detta påverkar givetvis rättssäkerheten i beslutsprocessen. Man följer inte de riktlinjer man som politiker gett åt tjänstepersonen att följa. Detta undergräver tjänstepersonernas trovärdighet och ger utrymme till godtycke och rättsosäkerhet.

Annons

Annons

Att som tjänsteperson inte känna stöd och tillit från, sin uppdragsgivare, folkvalda politiker med det yttersta ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö, påverkar arbetsmiljön negativt.

Politiker säger sig värna om demokrati och det demokratiska värdet. Vision värnar om allas lika värde, vilket innebär att vi dagligen arbetar för att alla våra medlemmar ska bli sedda och uppskattade för de goda insatser de gör för Västerås stad. Var är värdegrunden hos politikerna och jämlikheten och allas lika värde? Var är Alltid bästa möjliga möte? Gäller inte det för våra politiker i mötet med tjänstepersonerna? Västerås stad behöver värna om sin värdegrund. Den behöver genomsyras ända uppifrån till längst ned i organisationen och inte tvärt om.

Denna utveckling är och blir ett allt större arbetsmiljöproblem för medlemmarna i Vision. Att som tjänsteperson inte känna stöd och tillit från, sin uppdragsgivare, folkvalda politiker med det yttersta ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö, påverkar arbetsmiljön negativt.

Det är också allvarligt om Västerås stads tjänstepersoner inte fritt våga ge uttryck för sådant som kan behöva förbättras. Att skapa en tystnadskultur är oerhört destruktivt i en politiskt styrd organisation och kan leda till stora förluster vad gäller kvalitet i stadens verksamheter.

Västerås stad som arbetsgivare måste ta en större roll i denna hierarki och värna om sina medarbetare. Vision ser allvarligt på att återigen få dessa signaler från medlemmarna. Västerås stad har idag hög omsättning på personal vilket Vision anser till viss del kan förklaras av ovanstående.

Annons

De frågor Vision i Västerås ställer oss är: När ska Västerås politiker ta sitt ansvar utifrån arbetsmiljölagen? Hur gör partierna för att motverka kränkande särbehandling och bristande arbetsmiljöansvar från enskilda politiker? Är det okej att en enskild politiker går ut offentligt och agerar utan förankring i resterande parti för att vinna personröster?

Annons

Är det toppstyrning Västerås stad vill ha? Vad betyder facklig samverkan för våra politiker?

Vi vill avslutningsvis rikta en uppmaning till ansvariga politiker att ta tag i de problem vi beskriver gällande tjänstepersoners arbetsmiljö. Vi ser framemot fortsatt konstruktiv dialog kring detta.

Styrelsen

Vision avd 065

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy