Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
L: Låt äldreomsorgen ta hjälp av entreprenörerna

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Repliker. I VLT den 2 oktober fanns två artiklar om att kraven på äldreomsorgen kräver att Västerås och även andra kommuner tar hjälp av de entreprenörer som finns. Det var dels en ledarartikel, "(S)kadlig antiprivatiseringsreflex", som pläderade för att om behoven inom äldreomsorgen ska kunna täckas måste en mer positiv attityd till entreprenörer till. Dels en nyhetsartikel om Moderaterna inför 2022, "M vill införa äldrepeng", dessutom på VLT debatt den 7 oktober, som mer fokuserar på rätten att välja, "M: Nya tidens äldreomsorg sätter valfrihet i centrum". Båda perspektiven är lika viktiga.

Annons

För att lösa behoven av nya äldreboenden skulle en modell kunna vara att kommunen signalerar att privata företag är välkomna att presentera förslag på var nya äldreboenden kan byggas. Kanske ett bygg- och fastighetsbolag tillsammans med ett företag eller ideell organisation som vill driva det framtida äldreboendet presenterar sitt förslag. Efter hyresförhandling kan en blockförhyrning av äldreboendet ske med den kommunala förvaltningen. På så sätt blir det möjligt för kommunen att både slippa en tung investering och att inte behöva betala moms på hyran av boenden och gemensamhetsutrymmen. Och dessutom få en omsorgsentreprenör som kanske till och med har nya och värdefulla idéer som kan förverkligas. Efter en första avtalsperiod, vanligtvis fyra år med möjlighet till förlängning, konkurrensutsätts driften av äldreboendet.

Annons

Att konkurrensupphandla är också den modell som vi vill använda för att behålla äldreboendet på Flodinsgården efter 2023. Genom att förfara på så sätt kan både entreprenörer släppas in både avseende byggande och driften av nya äldreboenden.

Moderaterna vill lösa rätten att välja genom att införa en äldrepeng. En både dyrbar och krånglig idé. Uppsala kommun har gjort detta misstag och räknat fram att detta misstag kostar kommunen cirka 120 miljoner om året jämfört med att om kommunen på vanligt sätt blockförhyr äldreboenden.

Översatt till Västeråsförhållanden skulle detta innebära en merkostnad på cirka 90 miljoner om året. Detta helt i onödan.

Annons

Vi delar Moderaternas vurm för äldres rätt att välja var de vill bo. Men rätten att välja i vilken stadsdel och på vilket boende den äldre vill bo kan lösas på ett avsevärt mycket billigare sätt. Se till att det finns äldreboenden runt om i Västerås så att den äldre kan kunna bli kvar i sin stadsdel.

Se till att det finns tillräckligt och några fler än vad det omedelbara behovet är. På så sätt garanteras äldres valfrihet på ett avsevärt mycket mindre krångligt och för kommunen mycket mer kostnadseffektivt sätt.

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ordförande äldrenämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan