Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
L: Viktigt att få ta del av informationen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Kommentar på inlägget "Vilka skolor är egentligen bäst?", VLT den 13 oktober.

Johanna Sandberg efterlyser mer information om olika skolor i Västerås. Vi liberaler håller med om att det är viktigt att kunna ta del av fakta om olika skolor, inte bara rörande kunskapsresultat och inte bara för kommunala skolor utan för alla skolor. 

Utöver den information som går att hitta om Västerås skolor på www.vasteras.se är det möjligt att jämföra olika skolor på Skolverkets hemsida; https://utbildningsguiden.skolverket.se/

Här finns bland annat statistik kring skolors resursfördelning, lärarbehörighet och kunskapsresultat. Här finns också resultat av enkätutvärderingar kring trivsel, trygghet och studiero.

Annons

Annons

Att det finns möjlighet för allmänheten att ta del av den här typen av information, oavsett typ av skola tycker vi är väldigt viktigt. När Skolverket 2020 tog bort all information och statistik om svenska skolor reagerade Liberalerna starkt på detta. Sedan dess har Liberalerna varit med och genomdrivit en lagändring som löst situationen så att insynen i alla skolor nu är säkrad. 

Vi delar också Johannas uppfattning om att tillgång på kringresurser är viktig så att elever får stöd, men också att det råder studiero i skolan. Studiero är en fråga Liberalerna särskilt lyft fram de senaste åren och här är Skolinspektionens årliga enkätsvar och deras tematiska granskningar viktiga underlag. Bland annat studiero är också något vi följer upp i grundskolenämndens arbete. 

Att VLT i sin artikel redogjorde för kunskapsresultaten på Västerås skolor utefter den nationella sammanställningen som publiceras på Skolverkets hemsida är bra, tycker vi.

Ska vi förbättra studieron är det också viktigt att återupprätta respekten för lärarna, tydliggöra deras befogenheter men också se över inkluderingen. Elever med omfattande behov ska inte tvingas gå i stora klasser och därför arbetar vi för att det ska bli lättare att få plats i särskild undervisningsgrupp och organisera skolan så att mindre grupper är möjliga för de elever som har behov av det.

Annons

Att VLT i sin artikel redogjorde för kunskapsresultaten på Västerås skolor utefter den nationella sammanställningen som publiceras på Skolverkets hemsida är bra, tycker vi. Kunskap är biljetten vidare i livet och resultaten är det som gör det möjligt att i framtiden själv bestämma vilken utbildning, jobb eller framtid man vill ha. 

Annons

Anna Lundberg (L)

Ordförande grundskolenämnden

Charlotta Magnergård (L)

Ersättare grundskolenämnden 

Donatello Piancazzo (L)

Ersättare grundskolenämnden 

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot för Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan