Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ta skolvåldet mot lärarna på allvar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Liberalerna har i flera år lyft frågan om studiero i klassrummet och i skolan. Det är en förutsättning för en kunskapsskola och elevernas inlärning. Skolan är Sveriges största arbetsplats och det är anmärkningsvärt att inte mer har gjorts från den nationella nivån för att förbättra arbetsmiljön inom skolan.

Nyligen presenterade Lärarförbundet ytterligare en studie som bekräftar det vi sett de senaste åren; problemet med skolvåldet och hot mot skolans personal.

Annons

Vi driver på för att Skolinspektionens uppdrag ska förtydligas, att direktanmälningar i första hand ska gå till huvudmannen och inte till Skolinspektionen. Alldeles för många föräldrar och elever missbrukar dessa verktyg i ett försök att underminera lärarnas roll och auktoritet. Att hota en lärare om en anmälan när man är missnöjd med ett beslut visar att vi har en destruktiv kultur som måste motverkas.

Annons

Liberalerna vill att skollagen förtydligas och ändras så det blir lättare för all skolpersonal att dels stänga av och omplacera elever som hotar, men även kunna ingripa mot elever som våldför sig på andra eller har med sig vapenliknande föremål. I dag avstår sex av tio lärare från att ingripa vid ordningsstörningar, främst av rädsla för att bli anmälda. Lärarförbundets studie och tidigare Arbetsmiljöverkets granskning som kom för några år sedan visar att antalet anmälningar till myndigheten fördubblats.

Utbildningsministern kan inte sitta passivt och titta på, den här utvecklingen har pågått i flera och år och eskalerar.

Ordningsstörningar ska inte accepteras. Det måste finnas tydliga konsekvenser som har stöd i skollagen. Liberalernas förslag kring studiero och trygghet som utretts måste införas, det är obegripligt att eventuella lagskärpningar först kan träda ikraft nästa sommar. Vi menar också att Arbetsmiljöverket måste få ett nytt uppdrag om att genomföra en ny inspektion över skolvåldet, den senaste genomfördes 2016.

Vi måste ta alla hot som många lärare vittnar om på allvar. En ny granskning är också viktig för att ge en uppdaterad lägesbild över arbetsmiljöarbetet inom svensk skola och hur kommuner och friskolor arbetar förebyggande. Menar vi allvar med att vi vill höja läraryrkets status och attraktionskraft måste mer göras mot vårdnadshavare som inte respekterar lärarnas roll och beslut och där flera incidenter visar att man inte nöjer sig med dialog utan tyvärr ser vi att gränser passeras när det går över till trakasserier, hot och till och med fysiska angrepp.

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot för Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan