Annons

Annons

Annons

Annons

Till minne – Sigvard Brännström

Vi har nåtts av det tragiska beskedet att Sigvard ”Sigge” Brännström har gått ur tiden efter en tids sjukdom, 89 år gammal.

Annons

Anmäl text- och faktafel

Sigge kom redan på 1950 talet in på området hålkortsmaskiner – början till dagens datorer. Sigge hade anställningar hos flera stora bolag på avdelningar som var embryon till kraftfulla dataenheter. Till AB Svenska Fläktfabriken (’Fläkten’ i folkmun) i Jönköping kom Sigge 1961 som datachef.

Fläktledningen insåg tidigt möjligheterna med ADB (Automatisk Data Behandling) men också behovet av rejäla satsningar vad beträffar resurser och kompetenser. För ekonomisk framgång var samarbete mellan bolag/koncerner ett alternativ.

Sigge var mångsidig, initiativrik och verkställande med tydlighet i sin kommunikation med omgivningen.

Annons

"Fläkten" började utifrån Sigges idéer och ledning att sondera med Husqvarna AB om man skulle kunna göra en gemensam satsning. Ganska snart togs ett beslut att bilda ett gemensamt bolag kallat W-DATA AB för att förse de båda koncernerna med service och kompetens inom IT–området då man ansåg att respektive koncern ensam inte var mäktig att göra en dylik satsning.

Annons

W-DATA AB startade sin verksamhet 1967. Sigge fick rollen som produktionschef men medverkade också i hög grad till att skapa W-DATA’s spetskompetens inom bl.a. IT-teknologi, globalisering av IT och en stärkt kundsamverkan med gemensam planering och uppföljning. Verksamheten kom att omfatta kunder även utanför ägargruppen. Sigge var dessutom utvecklare av IT-säkerhetsområdet och pådrivare av intressegrupper inom IT t.ex. inköp.

W-DATA blev ett av de första IT-bolag som bildades av en svensk koncern men flera andra svenska koncerner kom snart att följa efter. W-DATA utvecklades väl genom alla år men år 1992 beslöt ABB (som ju också ägde Fläkt-koncernen) att konsolidera merparten av sin IT–verksamhet i Sverige och därmed upphörde W-DATA som eget bolag.

Sigge tog sig då an ett nytt spännande uppdrag nämligen som säkerhetschef för ABB Sverige. Detta uppdrag behöll Sigge till sin pensionering då han övergick till att i egen regi verka som konsult inom säkerhetsområdet.

Förutom arbete och familj fanns tid med flera andra aktiviteter bland vilka kan nämnas Par Bricole, Huskvarna folkdanslag, Jönköpings Flygklubb samt jakt.

Vi har många ljusa minnen av Sigge inte bara från arbetet på W-DATA utan också från vår privata samvaro som kom att vara genom alla år. Vår sorg och saknad delar vi med makan Gunilla och de tre barnen med familjer.

För ledningsgruppen i W-DATA AB

Åke Fager

Ingemar Janson

Håkan Lundin

Jan Pettersson

Annons

Annons

Till toppen av sidan